X
Menu

Eylül

İnsan Kaynakları Yönetimi Tez Konuları

İnsan Kaynakları Yönetimi Tez Konuları

Yenilikçi insan kaynakları yönetimi uygulamalarının yenilik odaklı bir kültür oluşturmadaki rolü bağlamında iş tatmini ve iş performansı üzerindeki etkileri The[Devamını Okuyun]
İşletme Yüksek Lisans Dersleri

İşletme Yüksek Lisans Dersleri

Araştırma Teknikleri Bilimsel yöntemin temel kavramlarının ve deneysel yaklaşım ve ilgili yöntemlerin tanıtılması; bilimsel yöntemin, psikolojinin çeşitli uzmanlık alanlarına uygulanması[Devamını Okuyun]
ÇEKO Tez Konuları

ÇEKO Tez Konuları

Çıraklık eğitiminin suça sürüklenmiş çocukların topluma kazandırılmasıdaki rolü: Ankara Çocuk Eğitimevi örneği The role of apprenticeship trainings to reintegrate juveniles[Devamını Okuyun]
Ekonometri Tez Konuları

Ekonometri Tez Konuları

Öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının çok değişkenli istatistiksel tekniklerle analizi The survey of multivariate analysis for the undergraduate students’[Devamını Okuyun]
Eğitim Ve Öğretim Tez Konuları

Eğitim Ve Öğretim Tez Konuları

Farklılaştırılmış öğretim yöntemi ile işlenen fen bilimleri dersi 7.sınıf kuvvet ve hareket ünitesinin öğrencilerin kavramsal anlamalarına,bilimsel süreç becerilerine ve akademik[Devamını Okuyun]
Adli Tıp Tez Konuları

Adli Tıp Tez Konuları

GC/FID cihazı ile kantitatif mdma analizi metot validasyonu Quantitative analysis of mdma with GC/FID method validation Pratisyen hekim ve adli[Devamını Okuyun]
Bankacılık ve Finans Tez Konuları

Bankacılık ve Finans Tez Konuları

·       Bistech geçi̇şi̇ni̇n varantlara geti̇rdi̇ği̇ yeni̇li̇kler ve varant yatirimcilarinin deneyi̇mleri̇ni̇n karşilaştirilmasi Bistech geçişinin varantlara getirdiği yenilikler ve varant yatırımcılarının deneyimlerinin[Devamını Okuyun]
PAZARLAMA TEZ KONULARI

PAZARLAMA TEZ KONULARI

Spor pazarlaması: Sporun topluma yaygınlaştırılmasında pazarlama tekniklerinden yararlanma Sport marketing: Utilization of the marketing techniques in making the sport activities[Devamını Okuyun]
Bilgi Teknolojileri Tez Konuları

Bilgi Teknolojileri Tez Konuları

Yoğun yükte çalışan sistemlerde yazılımsal olarak davranış farklılıklarının analiz edilmesi Analysis of software behavioral differences on systems running at peak[Devamını Okuyun]
Mahalli İdareler Tez Konuları

Mahalli İdareler Tez Konuları

Yerel hizmetlerin özelleştirilmesi ve Bağcılar Belediyesi özelleştirme uygulamaları Yerel yönetimler, katılım ve mahalle muhtarlığı Local government participation and neigbourhood al[Devamını Okuyun]
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.