X
Menu

Kasım

Yönetim Bilişim Sistemleri Tez Konuları

Yönetim Bilişim Sistemleri Tez Konuları

İşveren markası ve insan kaynakları yönetimi uygulamalarının işten ayrılma niyetine etkileri: Turizm sektörü üzerine bir araştırma The impacts of employer[Devamını Okuyun]
Verilerin Toplanması

Verilerin Toplanması

Verilerin Toplanması Araştırmalarda kullanılan veriler, Olgusal ve Yargısal olmak üzere iki ana grupta toplanmaktadır. Olgusal veriler, kişisel yargılardan bağımsız, herkesin[Devamını Okuyun]
Varsayımlar  ve Sınırlılıklar

Varsayımlar ve Sınırlılıklar

 Varsayımlar Araştırmada, bazı konuların ayrıca kanıtlanmasına ihtiyaç duyulmadan doğru olarak kabul edilmesi gerekebilir. Buna, “denenmeyen yargı”, ya da “varsayım” (sayıltı)[Devamını Okuyun]
Problemin Önemi

Problemin Önemi

Problemin Önemi Problemin çözümüyle sağlanacak kuramsal veya pratik yarar, araştırma açısından en önemli konudur. Bu nedenle seçilen problem; araştırılabilir bir[Devamını Okuyun]
Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması

Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması

Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması Araştırma planlanırken, ne tür verilerin toplanacağı, bunların nasıl işleneceği, elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağı ve değerlendirileceği[Devamını Okuyun]
Evren ve Örneklem Oluşturma

Evren ve Örneklem Oluşturma

Evren ve Örneklem Oluşturma Araştırmanın evreni, araştırmacının çalışma alanını meydana getiren, örneğini seçtiği ve elde edeceği sonuçları genelleştireceği gruptur. Belli[Devamını Okuyun]
Araştırma Modeli Oluşturma

Araştırma Modeli Oluşturma

Araştırma Modeli Oluşturma Bir sistemin temsilcisi olan modeller, “ideal” bir ortamda, yalnızca “önemli” kabul edilen değişkenleri içine alacak şekilde, gerçek[Devamını Okuyun]
Araştırma Yöntemi

Araştırma Yöntemi

Araştırma Yöntemi Araştırmalar; olguyu açıklamada benimsenen yöntem, verileri toplama yöntemleri, incelenen süre ve araştırmanın amacına göre sınıflandırılır.  Araştırmanın Türleri Benimsenen[Devamını Okuyun]
Kaynak Taraması

Kaynak Taraması

Kaynakların Taranması Araştırmacı, çalışmasında inceleyeceği sorunu saptadıktan sonra eleştirel kaynak taraması yaparak, bu alanda önceden yapılmış tüm çalışmalara ulaşmalı, benzerlikleri[Devamını Okuyun]
Araştırmanın Amacı ve Hipotez

Araştırmanın Amacı ve Hipotez

Araştırmanın Amacı ve Hipotez Araştırma probleminin en somut ifade edildiği kısım amaç kısmıdır. Elde edilecek veriler, sorulan sorunun niteliğine ve[Devamını Okuyun]
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.