X
Menu

Akademik ve sosyal yaşamda KPSS

Akademik ve sosyal yaşamda KPSS

ÖSYM’nin yaptığı sınavlar sonucu yeterli puanı alan bireyler birer öğretmen adayı olarak eğitim fakültelerinde eğitim görmeye başlamaktadırlar. Öğretmen adayları açısından bakıldığında, öğretmen olabilmek için yoğun bir sınav maratonundan sonra sadece üniversitelerin eğitim fakültelerini kazanıp, ilgili bölümlerden mezun olmak yeterli olmayıp bir de Kamu Personeli Seçme Sınavı‘nda (KPSS) başarılı olmak gerekmektedir. Bu süreçte adaylar, bir yandan lisans eğitimlerindeki dersleri bitirmeye çalışırlarken bir yandan da kaygılı, umutsuz ve yoğun bir biçimde KPSS hazırlıklarını sürdürmektedirler. Öğretmen adayları lisans eğitimlerine başladıkları dönemden itibaren kendilerini gelecek ile ilgili birtakım karmaşık düşünceler içinde bulurlar. Öğretmenlik mesleğini kendi isteğiyle seçmiş olan adaylar kendileri ile çatışmaya düşmekte, bu mesleği seçtikleri için zaman zaman pişmanlık duymaktadırlar. öğretmen adayları KPSS’nin çevreyle iletişimlerine, sosyal ilişkilerine, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarına olumsuz yansıdığını ifade etmişlerdir. Çünkü KPSS uzun bir süreçte, düzenli çalışmayla başarılabilecek bir sınavdır. Öğretmen adaylarının bu uzun süreçte, geniş kapsamı olan bir sınavı başarı ile geçebilmeleri için hayatlarında yer tutan birtakım faaliyetlerden fedakârlık yapmaları gerekmektedir. KPSS’den yüksek puanlar alınması zorunlu olduğundan, öğretmen adayları üzerindeki baskı daha da artmaktadır. Bu yönüyle her geçen yıl KPSS’de istenilen puanı alabilmek öğretmen adayları için daha da zorlaşmakta, bu durum öğretmen adaylarının gelecek kaygısı taşımalarına ve geleceğe yönelik planlarını ertelemelerine neden olabilmektedir.

KPSS’nin yarattığı kaygı durumu, öğretmen adaylarının üniversitedeki ders başarısını olumsuz yönde etkilemekte, hatta çoğu zaman sınava hazırlık çalışmaları, öğretmen adayları açısından ders başarısının önüne geçebilmektedir. KPSS ile yüzleşmiş olan adaylar bu dönemde, okul derslerini önemsiz hatta gereksiz görmekte, fakültelerde aldıkları eğitimin kendilerine bir şey katmayacağını düşünmektedirler. KPSS gerçeğiyle daha önce yüzleşmemiş olan öğretmen adayları ise, bu sınavı lisans eğitimlerinde son sınıfa gelmedikleri sürece göz ardı etmektedirler. Ancak KPSS, adayların düzenli ve sistemli bir şekilde çalışmasını gerektiren bir sınavdır. Mesleğe atanabilmeleri için KPSS’yi başarı ile geçmeleri gereken adayların, düzenli ve sistemli olarak sınava üçüncü sınıftan itibaren hazırlanmaları daha uygun olur ki böylece zamanlarını daha verimli kullanan adayların sınav stresi ve kaygısı da azalmış olur. Bu çalışmada, yapılan gözlemler ve araştırmalar ışığında öğretmen adaylarının KPSS’den dolayı yaşadıkları sorunlar, KPSS’nin akademik ve sosyal yaşamları üzerindeki düşünceleri saptanmaya çalışılmıştır.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.