X
Menu

Araştırma Modeli Oluşturma

Araştırma Modeli Oluşturma

Araştırma Modeli Oluşturma

Bir sistemin temsilcisi olan modeller, “ideal” bir ortamda, yalnızca “önemli” kabul edilen değişkenleri içine alacak şekilde, gerçek durumun özetlenmiş halidir. “Simgesel Model”de, özellikler simgelerle gösterilir. “Uyuşum Modeli”, temsil ettiği sistemle tam uyum halinde bulunan, gerçeğinin küçültülmüş ya da büyütülmüş örneğidir. “Benzeşim Modeli” ise bir özelliğin, daha kolay anlaşılabilen bir başka özellikle temsil edilmesidir.

Araştırmanın amacına uygun olarak verilerin toplanması ve çözümlenmesi için gerekli koşulları düzenleyen Araştırma Modelleri; Tarama ve Deneme olmak üzere iki temel yaklaşımla hazırlanır. “Tarama Modelleri”, geçmişte veya bugün var olan bir durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlar. Araştırmaya konu olan birey, olay, nesne, kendi koşulları içinde tanımlanır, değiştirilmez, etki edilmez. “Deneme Modelleri” ise neden-sonuç ilişkilerini belirlemek amacıyla, doğrudan araştırmacının kontrolü altında, gözlenmek istenen verilerin üretildiği araştırmalardır.

Araştırma Modeli Oluşturma Nasıl Yapılır? Araştırma Süreç ve Teknikleri Nelerdir?
Araştırma Yöntemi Nasıl Olmalıdır? Araştırmanın Amacı ve Hipotezi Nedir?
Evren ve Örneklem Oluşturma Nasıl Yapılır? Kaynak Taraması Nasıl Yapılır?
Problemin Önemi Nedir? Varsayımlar ve Sınırlılıklar Nasıl Olmalıdır?
Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması Nasıl Yapılır? Verilerin Toplanması Nasıl Olmalıdır?
Bilim İnsanı (Bilimci) Nasıl Tanımlanır ? Bilimin Amacı ve Kapsamı Nedir?
Bilimsel Araştırma Yapma İlkeleri Nelerdir? Bilimsel Araştırmada Etik Nedir?
Bilimsel Araştırmanın Amacı Nedir? Bilimsel Araştırmanın Türleri Nelerdir?
Tez Nedir ? Tez Hazırlama Süreci Nasıl Olmalıdır?
Tez Analizi ve Veri Toplama Nasıl Yapılır ? Tez Yazarken Dikkat edilmesi Gerekenler Nelerdir ?
İntihal Nedir? Tespiti Nasıl Yapılır? Literatür Taraması Nasıl Yapılır?
Tez Konusu Nasıl Seçilir? Tez Savunması Nasıl Yapılır?
Tez Özeti Örnekleri Tez Önsöz ve Teşşekür Örnekleri
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.