X
Menu

Araştırma Süreç ve Teknikleri

Araştırma Süreç ve Teknikleri

Araştırma Süreç ve Teknikleri

Problemin Seçimi

Bilimsel araştırmalar, üç temel hedefe ulaşmak amacıyla gerçekleştirilir. İlki, bir gerçeği açıklığa kavuşturmak, ikincisi mevcut problemlere çözüm aramak, üçüncüsü ise akademisyenler ve uygulayıcılar için yeni ufuklar açacak konuları gündeme getirmektir. Problemin doğru seçilmesi ve netleştirilmesi, araştırma sürecinin başlangıcını oluşturur, en zor ve en çok zaman alan süreçtir. Araştırmacı, seçeceği konunun kendi bilgi ve yetenekleri ile sahip olduğu kaynaklara uygun olmasına dikkat etmelidir. Araştırma problemi olarak düşünülen konuda geniş kapsamlı bir literatür taraması yapılması, hem problemin daha iyi tanınmasını, hem de bu alanda yapılmış diğer araştırmalara ulaşılıp onlardan yararlanılmasını sağlayarak çalışmayı güçlendirir. Araştırma problemi seçilirken dikkat edilmesi gereken ölçütler, Genel ve Özel olarak iki grupta toplanmaktadır.

 Araştırma Problemi Seçimindeki Ölçütler

Genel Ölçütler
Çözülebilirlik Problem araştırmayla çözülebilir mi?
Önemlilik Problemin çözümüyle sağlanacak yarar önemli midir?
Yenilik Problem daha önceden çözülmemiş mi?
Etik kurallara uygunluk Araştırmaya katılanların haklarını koruyor mu?
Özel Ölçütler
Alanda yeterlik Araştırmacının konuya ilişkin bilgileri yeterli mi?
Yöntemde yeterlik Araştırmacının yöntem ve teknikle ilgili bilgileri yeterli mi?
Veri toplama izni Verilerin toplanmasına izin verilecek mi?
Zaman ve imkân yeterliği Araştırma için gerekli zaman, eleman ve mali güç var mı?
İlgi yeterliği Probleme duyulan ilgi, araştırmayı yürütmeye yeterli mi?

 

Araştırma Modeli Oluşturma Nasıl Yapılır? Araştırma Süreç ve Teknikleri Nelerdir?
Araştırma Yöntemi Nasıl Olmalıdır? Araştırmanın Amacı ve Hipotezi Nedir?
Evren ve Örneklem Oluşturma Nasıl Yapılır? Kaynak Taraması Nasıl Yapılır?
Problemin Önemi Nedir? Varsayımlar ve Sınırlılıklar Nasıl Olmalıdır?
Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması Nasıl Yapılır? Verilerin Toplanması Nasıl Olmalıdır?
Bilim İnsanı (Bilimci) Nasıl Tanımlanır ? Bilimin Amacı ve Kapsamı Nedir?
Bilimsel Araştırma Yapma İlkeleri Nelerdir? Bilimsel Araştırmada Etik Nedir?
Bilimsel Araştırmanın Amacı Nedir? Bilimsel Araştırmanın Türleri Nelerdir?
Tez Nedir ? Tez Hazırlama Süreci Nasıl Olmalıdır?
Tez Analizi ve Veri Toplama Nasıl Yapılır ? Tez Yazarken Dikkat edilmesi Gerekenler Nelerdir ?
İntihal Nedir? Tespiti Nasıl Yapılır? Literatür Taraması Nasıl Yapılır?
Tez Konusu Nasıl Seçilir? Tez Savunması Nasıl Yapılır?
Tez Özeti Örnekleri Tez Önsöz ve Teşşekür Örnekleri
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.