X
Menu

Araştırmanın Amacı ve Hipotez

Araştırmanın Amacı ve Hipotez

Araştırmanın Amacı ve Hipotez

Araştırma probleminin en somut ifade edildiği kısım amaç kısmıdır. Elde edilecek veriler, sorulan sorunun niteliğine ve nasıl sorulduğuna doğrudan bağlıdır. Araştırmanın genel amacı, giriş cümlesi niteliğindedir. İkinci düzeyde ise hangi sorulara ilişkin veri toplanacağını garantileyen işlevsel alt amaçlar yer alır. Araştırmanın amaçları, soru cümleleri ya da hipotezlerle ifade edilir.
Araştırmalarda, olaylar veya tespit edilen değişkenler arasında var olduğu söylenen ya da tahmin edilen ilişkiye “hipotez” veya “denenen yargı” denir. Bir başka tanımla, belirli davranış, olgu veya olaylara dair yapılan, önseziye dayanan açıklamalardır. Hipotez; veri toplamayı sistemleştirir, fikirlerin sınanmasını sağlar, araştırmada yansızlığı artırır ve kuram geliştirmeye yardım eder. İyi bir hipotez; kuramsal temele dayalı olmalı, bilinen gerçeklerle önemli bir çelişki içinde olmamalı, değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlamalı, sınanabilir olmalı, zaman ve olanaklarla sınanacak şekilde sınırlandırılmalı, açık, basit, anlaşılır ve işlevsel biçimde ifade edilmelidir.

Araştırma Modeli Oluşturma Nasıl Yapılır? Araştırma Süreç ve Teknikleri Nelerdir?
Araştırma Yöntemi Nasıl Olmalıdır? Araştırmanın Amacı ve Hipotezi Nedir?
Evren ve Örneklem Oluşturma Nasıl Yapılır? Kaynak Taraması Nasıl Yapılır?
Problemin Önemi Nedir? Varsayımlar ve Sınırlılıklar Nasıl Olmalıdır?
Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması Nasıl Yapılır? Verilerin Toplanması Nasıl Olmalıdır?
Bilim İnsanı (Bilimci) Nasıl Tanımlanır ? Bilimin Amacı ve Kapsamı Nedir?
Bilimsel Araştırma Yapma İlkeleri Nelerdir? Bilimsel Araştırmada Etik Nedir?
Bilimsel Araştırmanın Amacı Nedir? Bilimsel Araştırmanın Türleri Nelerdir?
Tez Nedir ? Tez Hazırlama Süreci Nasıl Olmalıdır?
Tez Analizi ve Veri Toplama Nasıl Yapılır ? Tez Yazarken Dikkat edilmesi Gerekenler Nelerdir ?
İntihal Nedir? Tespiti Nasıl Yapılır? Literatür Taraması Nasıl Yapılır?
Tez Konusu Nasıl Seçilir? Tez Savunması Nasıl Yapılır?
Tez Özeti Örnekleri Tez Önsöz ve Teşşekür Örnekleri
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.