X
Menu

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Tez Konuları

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Tez Konuları
Kyzikos mimari bezemeleri
Trakya’da Marmara Denizi kıyısında İstanbul’a bağlı bir liman kasabası selymbrıa (=Silivri) tarih içindeki gelişimi ve eski eserleri
Klazomenai’de ele geçen geç geometrik ve subgeometrik skyphoslar
Başlangıcından M. Ö. 1. Binin ilk yarısına kadar Anadolu’da müzik aletleri ve tasvirleri
Musical instruments and their depictions in Anatolia from the beginning to end of half of first Millennim B.C.
Lydia mezar stelleri
Klazomenai 4.yüzyıl evleri çatı kiremitleri çatı rekonstrüksiyonları
Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasının taş süsleme programı (3 cilt)
Klazomenai kazısındaki arkaik dönem ticari amphoraları
Pamphylia bölgesi girlandlı sunakları
Minyatürlü Ahmedi İskendernameleri: İkonografik bir deneme
Antik metinler ve arkeolojik, numismatik ve epigrafik buluntular ışığında Klazomenai’da khyton sorunu
Neolitik ve Kalkolitik devirlerde taştan yapılmış araç ve aletler
İznik’teki Bizans dönemi yapılarında tarihlendirme sorunları ve malzeme-teknik
Türkiye müzelerindeki Bizans ambonları
Karain Mağarası Orta Paleolitik uçları üzerinde tipolojik analiz çalışmaları
Anadolu’da eski yerleşim birimlerinde karaz seramiği
Biçimsel tipoloji açısından Anadolu iki yüzeyli aletleri
Bulgaristan Türkleri’nde gelenek görenek ve giyim kuşam
Başlangıcından Eski Tunç Çağı’nın sonuna kadar Anadolu altın, gümüş ve elektrum süs eşyalarının yapım teknikleri
Türkiye’nin Cumhuriyet Dönemi eski eser politikası (2 cilt)
Türk-İslam şehri olarak Diyarbakır
Germiyanoğulları Beyliği’nin mimari eserleri, I, metin
Akşehir ve köylerindeki Türk anıtları
XV-XX. yüzyıl Osmanlı dini mimarisinde celi sülüs hattı uygulama ve teknikleri
Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminde Aksaray şehri
Tanzimat sonrası Osmanlı saray çevresinde resim etkinliği (1839-1923)
Antik Çağ tiyatroları ve Pamphylia’daki örnekleri
Son ikiyüzyıl içinde Konya’nın Obruk bölgesinde halı sanatı
Güneydoğu Anadolu bölgesinin M. Ö. III. bine tarihlendirilen tunç silahları
Anadolu’da Antik Yunan müziği: Türkiye müzelerinde bulunan müzik aleti betimli heykeltraşlık eserleri
Alexandria Troas antik kenti limanı ve liman yapıları
Grek ve Roma evleri
Denizli ilindeki Türk anıtları (camiler)
Urartu dönemi mezarları ve ölü gömme adetleri
Kastamonu’da Türk devri mimarisi ve şehir dokusunun gelişimi (18.yüzyıl sonuna kadar)
Kültepe mühür baskılarında eski Asur üslubu
Konya Mevlevi Dergah’ından Mevlana Müzesi’ne nakledilen Türk kumaşları
Anadolu’da Orta Paleolitik
Merzifon-Kara Mustafa Paşa Külliyesi
Paleolitikte çekirdekler ve Güney Doğu Anadolu bölgesine ait örnekleri
1930-1950 yılları arasında kültür ve sanat ortamına bir bakış, d Grubu
Anadolu’da Kybele tasvirleri
Geometrik dönem vazoları üzerinde görülen prothesis ve ekphora sahneleri
İ. Ö Erken Birinci Binde Frig boyalı seramiği Doğu-Batı siyasal kültürel ilişkileri
Gaspare ve Giuseppe Fossati’nin İstanbul H.Sophia kilisesindeki mozaik onarım çalışmaları
İstanbul’da 1453 sonrası inşa edilen kiliseler
Konya dışındaki müze ve kütüphanelerde bulunan Selçuklu ve Selçuklu üslubunu taşıyan cild kapakları (2 cilt)
Prehistorik Dönemde savunma sistemleri
Osmanlı askeri kıyafetleri: 16. – 20. yüzyıllar
Eşrefoğlu Beyliği’nin mimari eserleri
Isparta ve çevresindeki Selçuklu-Beylikler Dönemi yapıları (2 cilt)
Öküzini ön kazıyıcıları
İstanbul Lale devri (1703-1730) mimari bezemesi
16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda inşa edilen menzil külliyeleri
Anadolu müzelerinde bulunan bayrak ve sancak alemleri
Anadolu’da atlı tanrılar: Lykia, Pisidia, Lykaonia, Isauria, Phrygia, Lydia ve Karia bölgelerinde taş eserler üzerine bir inceleme
Doğu Karadeniz bölgesindeki (Merkez Artvin ve ilçeleri) yapılarda bulunan kalem işi bezeme sanatı
Pamphylia bölgesi ostothekleri
İstanbul arkeoloji müzelerinde bulunan Cesnola Koleksiyonu bünyesindeki pişmiş toprak eserler
1. Abdülhamid Dönemi (1774-1789) Osmanlı dini mimarisi
Demir Çağ’da Doğu Anadolu’da ölü gömme gelenekleri
Başlangıcından Geç Antik Dönem sonuna kadar Anadolu’da cam
Miletupolis kökenli figürlü mezar stelleri ve adak levhaları
The Grave steles and votive reliefs from Miletupolis
Urartu Krallığı’nın kuzey ve kuzeydoğu yayılımı
Karain Mağarası orta paleolitik kenar kazıyıcılarının işlevsel tipolojisi
12 – 16. yüzyıl Nahçivan türbeleri
Hadi Bara’nın sanatsal kişiliği ve yapıtları
Urartu askeri mimarisi
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi ve Gümüş nahiyesindeki Türk devri Mimarlık eserleri
İspanyol ve Avrupa sanatında Goya’nın majalarının yeri
.
Kyzikos’da ‘metroon’ olarak tanımlanan yapı: ‘mimarisi, bezemeleri ve plastik eserleri’
Kaunos Tapınak Terası’ndan ele geçen amfora dipleri
Karain Mağarası, Levallois tekniği
Bizans sanatında İkonoklazma dönemi
The Iconoclastic period of Byzantine art
Erken Osmanlı Dönemi (1299-1451)’nde Akıncı Beyleri ve banilikleri
Akıncı Beys (raiders) and their patronage in early Ottoman period (1299-1451)
Anadolu’da Selçuklu dönemi camilerinin çözümlemeli plan irdelemesi (2 cilt)
Urartu tanrıları ve tanrı betimlemeleri
Güney Kommagene bölgesindeki antik dönem nekropol ve mezarları (2 cilt)
Batılı anlamda Türk resminde yerellik
Skepsis antik kenti
Skepsis antique city
Adapazarı Müzesi’ndeki mezar stelleri
The Grave stones in Adapazarı Museum
Patara sunak gömütler
Heykeltraşlık açısından İsauria bölgesi figürlü mezar anıtları
Uşak’taki tarihi Türk evleri
Van Müzesi’ndeki Urartu bronz kemerleri
Batı Toroslar’da bulunan geleneksel konutlar
Edirne türbeleri
Antiphellos Kayatapınak Gömütü
Ortaçağda Harput (XI-XV. Yüzyıllarda)
Harput in middle ages (XI-XV. Centuries)
Erken tunç çağı Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye Bölgesi ölü gömme gelenekleri ışığında Oylum Höyük mezarları
Oylum Höyük burials in the light of early bronze age burial customs in Southeastern Anatolia and Northern Syria
Ahşap ve alçı süslemeciliğinde Çelebi Mehmed dönemi süsleme repertuarı
The Ornamental repertoire on wood and stucco decoration during the age of Çelebi Mehmed
Amastris heykeltraşlığı
The Sculpture of Amastris
M.Ö. II. binde Anadolu’da bulunan mühür ve mühür baskıları üzerinde karışık varlıklar
Anadolu’da alabastronlar
Türkiye’de kavramsal sanat, cilt 1
Conceptual art in Turkey
Osmanlı Devleti’nde 16. yy. cülus ve cenaze törenleri
M.Ö. 3. binde Güneydoğu Anadolu bölgesinde metalik seramik ve bu seramiğin Anadolu’daki yayılışı
Isparta Müzesi’nde bulunan el örgüsü çoraplar
Daskyleion pişmiş toprak heykelcikleri
Kıyafetli albüm ve kitaplardaki Osmanlı kıyafetlerinden bazı örnekler
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.