X
Menu

Bilimsel Araştırma Yapma İlkeleri

Bilimsel Araştırma Yapma İlkeleri

Bilimsel Araştırma Yapma İlkeleri

Araştırmacılar, bilimsel çalışma yapmak istediği alanda her zaman yeni bir soru sormalıdır. Bunu yaparken, 3 temel sorunun cevabını vermesi ve bu konuda konulan kurallara uyması gerekir:

1. Araştırma boyunca sorulacak sorunun konunun içindeki önemi nedir?
2. Araştırma sonucunda elde edilecek veriler, ne ölçüde yeni ve ilginç bilgileri içerecektir?
3. Araştırmanın planlanması ve uygulanması ne ölçüde başarılı olabilecektir?

Bilimsel araştırmaların, “bilimsel denetim” süreci içinde gerçekleştirilmesi gerekir. Her araştırma sorusu, bilimsel bir gerçek üzerine kurulmalıdır. Yeni soru varsa, bu konuda sistemli bir araştırma projesi hazırlanmalıdır. Proje önerisi bilimsel onay ve destek aldıktan sonra, finansman sağlayacak kurum tarafından başlatılmalıdır. Araştırma sürecinde, araştırmacı ve danışmanın sık aralıklarla görüşmesi ve verileri gözden geçirmesi gerekir. Araştırmanın tüm aşamalarında denetim esas alınmalı, danışmanın, konusunda deneyimli, evrensel bilime katkıda bulunmuş daha üst düzeyde bir akademisyen olması tercih edilmeli, araştırıcıyla bire bir temas kurabilen, sorunları gözden geçirebilen ve kolayca ulaşılabilir bir bilimci olmalıdır. Bilimsel araştırmalara uygun kurallarla ve denetim altında gerçekleştirilen araştırmalar tamamlandığında, bilimsel yayın haline getirilip, ilgili grupların değerlendirmesine sunulmalıdır. Bilimsel yayın yapılmayan bir araştırmanın amacı, planlaması, veri toplaması, analiz ve yorumlanmasında problemler olduğu düşünülebilir.

Araştırma Modeli Oluşturma Nasıl Yapılır? Araştırma Süreç ve Teknikleri Nelerdir?
Araştırma Yöntemi Nasıl Olmalıdır? Araştırmanın Amacı ve Hipotezi Nedir?
Evren ve Örneklem Oluşturma Nasıl Yapılır? Kaynak Taraması Nasıl Yapılır?
Problemin Önemi Nedir? Varsayımlar ve Sınırlılıklar Nasıl Olmalıdır?
Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması Nasıl Yapılır? Verilerin Toplanması Nasıl Olmalıdır?
Bilim İnsanı (Bilimci) Nasıl Tanımlanır ? Bilimin Amacı ve Kapsamı Nedir?
Bilimsel Araştırma Yapma İlkeleri Nelerdir? Bilimsel Araştırmada Etik Nedir?
Bilimsel Araştırmanın Amacı Nedir? Bilimsel Araştırmanın Türleri Nelerdir?
Tez Nedir ? Tez Hazırlama Süreci Nasıl Olmalıdır?
Tez Analizi ve Veri Toplama Nasıl Yapılır ? Tez Yazarken Dikkat edilmesi Gerekenler Nelerdir ?
İntihal Nedir? Tespiti Nasıl Yapılır? Literatür Taraması Nasıl Yapılır?
Tez Konusu Nasıl Seçilir? Tez Savunması Nasıl Yapılır?
Tez Özeti Örnekleri Tez Önsöz ve Teşşekür Örnekleri
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.