X
Menu

Eleştirel yazın taraması yapılması

Eleştirel yazın taraması yapılması

Eleştirel yazın taraması yapılması

Araştırma sorusunun oluşturulmasından sonra, araştırmacı, ilgili alanyazın da problem sahasıyla ilgili çalışmaları gözden geçirmelidir. Araştırma sorusunun kapsadığı değişkenleri ele alan yakın zaman çalışmaları ve alandaki temel başvuru kaynakları gözden geçirilmesi gereken yayınlar arasında sayılabilir. İlgili alanyazında yapılan gözden geçirme işlemi, araştırmacıya konuyla ilgili ya pilmiş çalışmalarda ulaşılan sonuçları, eleştirileri ve ilerde yapılacak çalışmalar için önerileri görmeyi sağlamaktadır.

Önceki çalışmaların eleştirel bir bakış açısıyla gözden geçirilmesi konuyla ilgili yapılacak yeni çalışmalara yön verebilmektedir. İlgili alanda bilimsel dergilerde yayınlanan çalışmalara bakıldığında “kısıtlar” veya “sınırlılıklar” kısmı genellikle yer almaktadır. Bilimsel çalışmaların tartışma bölümünün sonlarına doğru yerleştirilen bu “sınırlılıklar” kısmı ileriki çalışmalara da yön verebilmektedir. Sınırlılıklar, genellikle, araştırma konusu, araştırma sorusu ve kavramsal çerçeveden kaynaklanabileceği gibi araştırma tasarımı, ömeklem, araştırmada kullanılan ölçekler gibi yöntemsel sorunlardan dolayı ortaya çıkmaktadır. Bu tür sınırlılıklara bağlı olarak ileride yapılacak çalışmalar için önerilerde bulunulmaktadır.

İlgili alanyazındaki görgül çalışmalar oldukça önemlidir. Görgül çalışma, değişkenler arasındaki ilişkileri test etmek üzere verinin toplandığı ve bunların analiz edildiği bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar, bir değişkeni anlamaya ve böylelikle bağımlı bir değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyan çalışmalardır. Kısacası, bir değişkenin diğer değişkenler tarafından “nasıl” ve “neden” etkilendiğini açıklamaya çalışmaktadır. Görgül bir çalışmanın ne anlama geldiğini bilmek, bulgularını yorumlayabilmek ve benzer tarzda bir çalışmayı tasarlayabilmek araştırmacıya yapmayı planladığı çalışma için yön verebilmektedir.

Kısaca, alanyazın taraması;

Araştırma konusuyla ilgili temel kavramların neler olduğunu,

Bu kavramların nasıl tanımlandığını,

Konuyla ilgili kuram(lar)ın veya kavramsal çerçevenin ne olduğunu,

Yapılmış olan görgül çalışmaların sınırlılıklarını ve ileride yapılacak çalışmalar için önerilerin neler olduğunu kapsamalıdır.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.