X
Menu

yöksis

Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması

Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması

Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması Araştırma planlanırken, ne tür verilerin toplanacağı, bunların nasıl işleneceği, elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağı ve değerlendirileceği[Devamını Okuyun]
Avrupa Birliği Tez Konuları

Avrupa Birliği Tez Konuları

Avrupa’da islamofobi üzerine tartışmalar ve Polonya örneği Discussions about islamophobia at Europe and example of Poland Avrupa Birliği müktesebatı ve[Devamını Okuyun]
Psikoloji Tez Konuları

Psikoloji Tez Konuları

Ortaokul öğrencilerinde saldırgan davranışların bazı değişkenlere göre incelenmesi Examination of aggressive behaviours of secondary school students according to some variables[Devamını Okuyun]
İş Sağlığı Güvenliği Tez Konuları

İş Sağlığı Güvenliği Tez Konuları

İş ekipmanlarında güvenlik takibi için bir sistem önerisi: Karekod barkod uygulama A proposal for the safety monitoring system equipment industry:[Devamını Okuyun]
SOSYOLOJİ TEZ KONULARI

SOSYOLOJİ TEZ KONULARI

Sürgün edilmiş topluluklarda etnik sınırlar ve kimlik: Türkiye’de ve ABD’de yaşayan Ahıska Türklerinin karşılaştırmalı analizi Ethnic boundaries and identity in[Devamını Okuyun]
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2017

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2017

Çok boyutlu ve kapsamlı bir konu olan öğretmen yetiştirmenin en önemli adımlarından biri öğretmen adaylarının seçimidir. Türkiye’de öğretmen adaylarının seçimi[Devamını Okuyun]
Tezsiz Yüksek Lisans Projesi

Tezsiz Yüksek Lisans Projesi

Eğitim yönetimi ve denetimi bilim dalı içindeki tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programlarının kuram ve uygulama bağının kurulması anlamında[Devamını Okuyun]

Devlet Üniversiteleri Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri

  Devlet Üniversiteleri Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.