X
Menu

Evren ve Örneklem Oluşturma

Evren ve Örneklem Oluşturma

Evren ve Örneklem Oluşturma

Araştırmanın evreni, araştırmacının çalışma alanını meydana getiren, örneğini seçtiği ve elde edeceği sonuçları genelleştireceği gruptur. Belli sınırlamalar dahilinde, her türlü grubu evrene dönüştürmek mümkündür. Tanımlanmış bir evren, kendisini diğer gruplardan ayıran en az 1 özelliğe sahiptir. “İdeal Evren”, araştırmacı için herhangi bir kısıtlama olmadığı durumlarda kabul edilecek evrendir. “Gerçekçi Evren” ise araştırmacının belli kısıtları göz önüne alarak oluşturduğu evrendir.

Örneklem, bir çalışma için seçilen grubu (evreni) temsil edebilecek şekilde, grup içinden seçilen belli sayıda elemandan (denek) oluşan alt elemanlar grubudur. Örneklemin amacı, araştırmacının evren hakkında genelleme yapabilmesini (tümevarım) sağlayacak bilgiyi, tüm evreni araştırmasına ihtiyaç kalmadan sağlamaktır

Araştırma Modeli Oluşturma Nasıl Yapılır? Araştırma Süreç ve Teknikleri Nelerdir?
Araştırma Yöntemi Nasıl Olmalıdır? Araştırmanın Amacı ve Hipotezi Nedir?
Evren ve Örneklem Oluşturma Nasıl Yapılır? Kaynak Taraması Nasıl Yapılır?
Problemin Önemi Nedir? Varsayımlar ve Sınırlılıklar Nasıl Olmalıdır?
Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması Nasıl Yapılır? Verilerin Toplanması Nasıl Olmalıdır?
Bilim İnsanı (Bilimci) Nasıl Tanımlanır ? Bilimin Amacı ve Kapsamı Nedir?
Bilimsel Araştırma Yapma İlkeleri Nelerdir? Bilimsel Araştırmada Etik Nedir?
Bilimsel Araştırmanın Amacı Nedir? Bilimsel Araştırmanın Türleri Nelerdir?
Tez Nedir ? Tez Hazırlama Süreci Nasıl Olmalıdır?
Tez Analizi ve Veri Toplama Nasıl Yapılır ? Tez Yazarken Dikkat edilmesi Gerekenler Nelerdir ?
İntihal Nedir? Tespiti Nasıl Yapılır? Literatür Taraması Nasıl Yapılır?
Tez Konusu Nasıl Seçilir? Tez Savunması Nasıl Yapılır?
Tez Özeti Örnekleri Tez Önsöz ve Teşşekür Örnekleri
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.