X
Menu

güvenilir tez yazdırma

Bilimsel Çalışmalarınız İçin Profesyonel destek sunuyoruz.

Bilimsel çalışma, hazırlık aşamasından yayparaylatezyazdırmakın olarak bir dergide yer almasına kadar geçen süreç oldukça zahmetlidir ve titizlikle yürütülmelidir. Bazen tamamlanmış olduğunu düşündüğünüz bir çalışmanızı yayınlanmak üzere bir dergiye gönderirsiniz. Aldığınız hakem eleştirileri bazen çalışmanın tamamen iptal edilmesi ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle çalışmanın hazırlık aşamasından yayınlanmasına kadarki süreçte profesyonel bir destek almanız çalışmanızın makale olarak yayınlanma sürecinin hem daha sağlıklı hem daha hızlı yürümesini sağlayacaktır.

Akademik çalışmalarınızın hazırlık evresinden yayınlanıp basılmasına kadarki sürecin tümünde danışmanlık desteği veriyoruz. Bilimsel çalışmalarınızda, danışmanlık hizmeti verebileceğimiz basamakların hangisinde olursanız olun, istediğiniz basamaklardan kendi tercih edeceğiniz aşamalar için bizden profesyonel destek alabilirsiniz.

Önemli Not: Tüm akademik danışmanlık hizmetleri, proofreading ve editing hizmetleri makale dilinin İngilizce veya Türkçe olduğu durumlarda verilmektedir.

Hazırlık aşaması

Bilimsel çalışmaların en önemli evresi hazırlık aşamasıdır. Bu aşamada yapılan yanlışlar çalışmanın yanlış yürütülmesine, istenilen sonuçların alınamamasına, çalışmanın veri toplama aşamasında zorluklara ve en kötüsü çalışma tamamen bittikten sonra tüm çalışmanın çöpe atılmasına kadar kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Bu gibi sorunların oluşmaması için çalışmanın hazırlık aşamasında verdiğimiz bilimsel çalışma akademik danışmanlık hizmeti ile güvenle çalışmanıza başlarsınız. Aynı zamanda veri toplama konusunda da hazırlayacağımız ön dokümanlar ile bilimsel çalışma sürecini rahat bir şekilde tamamlarsınız.

Etik kurul dosyası oluşturma

Fikir ve hazırlık aşaması tamamlanmış çalışmalarınız için gerekli etik kurul dosyasının oluşturulması aşamasında akademik danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Hemen her etik kurul farklı tipte ve düzende dosya kabul etmektedir. Etik kurul dosyası hazırlama sürecindeki verdiğimiz akademik danışmanlık hizmetleri ile dosyanızı vereceğiniz etik kurulun talep ettiği dosya eksiksiz olarak oluşturulur ve dosyanın düzenlenmesi gibi nedenlerden dolayı istenilmeyen gecikmelerden korunmuş olursunuz.

Çalışmanın takip edilmesi

Hazırlık ve etik kurul aşaması bizimle yapılmış olsun veya olmasın tüm çalışmalarınızın yürütülmesi aşamasında karşılaştığınız sorunların çözümü konusunda bilimsel çalışma danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Verilerin istatistiksel değerlendirilmesi

Tamamladığınız bilimsel çalışmanızda elde ettiğiniz verilerin istatistik programa girilmesi, işlenmesi ve ihtiyaç olan verilerin ayıklanması konusunda profesyonel danışmanlık desteği veriyoruz. Danışmanlık hizmeti verebileceğimiz istatistik yöntemler şu şekildedir:

Parametrik ve Non-parametrik testler
Bağımlı grupların karşılaştırması
Bağımsız grupların karşılaştırılması
Tekrarlanan ölçümlerin karşılaştırılması
Çapraz tablolar (Pearson Ki-Kare, Yates Test, Fischer Exact Test, McNemar testi, Cochran Q Testi)
Korelasyon analizi
Regresyon analizi
Lojistik Regresyon Analizi
Kovaryans analizi
Duyarlılık (Sensitivite) ve Özgüllük (Spesifite) analizi
Odds Oranı (OR=Odds Ratio) ve Rölatif Risk (RR=Relative Risk)
ROC (Receiver Operating Characteric) Eğrisi ve Cut-Off değer belirleme
Kaplan-Meier Sağ-kalım Analizi
Power analizi ve örneklem büyüklüğü hesaplama

Makalede yer alması uygun olan sonuçların yazılması

İstatistik analiz yapıldıktan sonra çalışma hedeflerine uygun olan verilerin makaleye yazılması ve yorumlanması aşamasında akademik danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Makalede yer alması gerekli olan verilerin uygun bir şekilde tablolar, grafikler veya yazı halinde bulgular kısmına eklenmesi konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca bulgularda bahsedilen tüm verilerin hesaplanma yöntemlerinin makalenin “Gereç ve Yöntem” kısmında istatistik analiz yöntemlerinin yazılması konusunda bilimsel çalışma danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Makaleye uygun dergi bulma ve bu dergilere makaleyi gönderme

Makaleniz tamamen hazır olduktan sonra yazıya uygun dergi bulma ve bu yazıyı dergilerde kabul şansını artırmak konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Her makalenin gönderilmesinin uygun olduğu dergi farklıdır. Makaleye en uygun derginin seçilmesi ve derginin formatına uygun hazırlanması konusunda akademik danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Makalenin hakem değerlendirmesi sonrasında düzeltme aşaması

Dergilere gönderilen makaleler çoğu zaman küçük de olsa düzeltme talepleri ile yazara geri gönderilmektedir. Minör ve major revizyon aşamalarında yazının yeniden düzenlenmesi ve hakemlere cevap yazılması konusunda akademik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca kabul sonrasında yayın öncesi taslak metnin gözden geçirilmesi ve gerekli görülmesi durumunda düzeltme yapılması konusunda akademik danışmanlık desteği veriyoruz.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.