İletişime Geçin:
Turkce ingilizced

Hizmet Sözleşmesi

ULUDAĞTEZMERKEZİ.COM İNTERNET SİTESİ MÜŞTERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

Hizmetlerimizden yararlanmadan önce aşağıdaki kuralları okuyup kabul etmeniz gerekmektedir.

Eğer herhangi bir ULUDAĞTEZMERKEZİ.com hizmetinden yararlanmak istemiyorsanız, bu sözleşmeyi kabul etmeyiniz.

ALINAN HİZMETİN YASAL OLMAYAN BİR AMAÇLA KULLANMANIN SORUMLULUĞU HİZMET ALAN KİŞİYE AİTTİR. BU DURUMDAN OLUŞABİLECEK OLUMSUZLUKLARDAN ULUDAĞ TEZ MERKEZİ SORUMLU DEĞİLDİR.

SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI

İş bu Sözleşme’nin konusu, müşterilerine yönelik olagrak ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından, ilgili Site’de mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler’in, bu Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İş bu Sözleşme’nin kapsamı, iş bu Sözleşme ve ekleri ile ilgili Site içerisinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Müşteri, iş bu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, İlgili Site içinde yer alan kullanıma ve Hizmetler’e ilişkin ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Müşteri, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

TARAFLAR

İşbu Sözleşme, sitenin sahibi ve işletmecisi olan ULUDAĞTEZMERKEZİ.com ile müşteri olan hizmet talebinde bulunan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda müşteri tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

TANIMLAR

SITE: ULUDAĞTEZMERKEZİ.com adıyla www.uludagtezmerkezi.cominternet adresinde yayın yapan internet sitesi. MÜŞTERİ: www.uludagtezmerkezi.cominternet adresinde yer alan sipariş formunu doldurmuş ve “Gönder” butonuna basarak ön sipariş verme sürecini tamamlamış veya bilgi@uludagtezmerkezi.comadresine email göndermek suretiyle hizmet talebinde bulunmuş kişi.

HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

Müşteri, hizmetin yerine getirilmesi süresince ve sonrasında, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitenin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken iş bu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, iş bu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını, kabul ettiğini ve onayladığını kabul eder. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’dan hizmet alabilmek için sipariş formunun eksiksiz doldurulması zorunludur. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu, hizmet isteğinde bulunan MÜŞTERİ kayıtsız şartsız taahhüt eder. Yanlış, geçersiz veya güncel olmayan bilgilerden dolayı oluşacak her türlü maddi hatadan ULUDAĞTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir. Müşteriler, ön sipariş verirken yürütülmesini istedikleri hizmet ile ilgili bilgileri ayrıntılı olarak sipariş formundaki “Eklemek İstedikleriniz” kısmında belirtmelidirler. Çalışma başladıktan sonra ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’a iletilecek ilave bilgiler, hem çalışmanın teslim süresini hem de çalışmanın maliyetini etkileyebilir. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve de maliyetine katlanır. Ayrıca, sonradan iletilen ilave isteklerin yürütülme kararı, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’a aittir.

Müşteriler, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından gönderilen ara izlemeleri / revizyonları inceleyerek, varsa gerekli düzeltmeleri 2-7 gün içinde ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’a iletmelidir. Bu süre, çalışmanın aciliyetine göre daha kısa da olabilir. Bu süre, müşteriye çeşitli yollardan bildirilir. Müşteri, bu süreyi takip etmekle sorumludur. Revizyon teslim tarihi, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com ile iletişime geçilerek uzatılabilir, ancak bu nedenle çalışmanın teslim süresinde meydana gelecek aksamalardan ULUDAĞTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir. Müşteri bu durumdan dolayı, tazminat talebinde bulunamaz, para iadesi yapılmaz.

Müşteri, teslim aldığı bitmiş hizmeti incelemeli ve varsa eksikleri ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’a bildirmelidir. Bitmiş hizmet teslim edildikten sonra 7 iş gün içinde, herhangi bir düzeltme talebi gelmediği takdirde, çalışma hatasız teslim edilmiş sayılır. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve de ilave hizmet talebinde bulunamaz. Hizmetle ilgili 7 iş gününden sonra gelen ilave hizmet talebi, ücrete tabi olabilir. Bu konuda karar verici ULUDAĞTEZMERKEZİ.com dur.

Müşteri, kendine gönderilen ara izleme / revizyon çalışmalarını incelemek ve de bu çalışma hakkında ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’a geri dönüş yapmak zorundadır. Çalışma sonunda yapılacak “kapsamlı düzeltmeler” çalışmanın içeriğini bozabilir, çalışmanın teslimini geciktirebilir. Bu konuda müşteri sorumlu taraftır. Bu nedenle oluşacak olumsuz durumlardan ULUDAĞTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir. Bu konuda müşteri tazminat ve de para iadesi talebinde bulunamaz.

ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, sadece müşterinin doldurduğu sipariş formundaki hizmet ve istekleri yerine getirmekle yükümlüdür. Yürütülen çalışma ile ilgili ekstra hizmetlerin ücretlendirilmesi ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un inisiyatifindedir. Müşteri bunu peşinen kabul eder.

ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, uzmanların aşırı meşgul olması, konu ile ilgili uzmanın bulunamaması veya hizmetin istenilen teslim zamanında yetiştirilemeyecek olmasından dolayı bir siparişi yürütmeyi kabul etmeyebilir. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, müşterilerden gelen tüm hizmet taleplerini yerine getirmek zorunda değildir ve bunu garanti etmez.

Her Müşteri, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’da bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kabul ve taahhüt etmektedir.

ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, tüm müşterilerinin kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’dan aldığı hizmet kapsamında yaptığı işlem ve eylemlerden doğacak hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER MÜŞTERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Müşteriler, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesinden hizmet almak için verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.2. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com sisteminde problem oluşması (server sorunları, uzmanlarla ilgili sorunlar) halinde hizmetin ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından iptali durumunda kısmi ücret iadesi yapılabilir. Bu halde o ana kadar verilen hizmet ücreti ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından tespit edilip varsa kalan bakiye iade edilebilir. Bu konuda tespit ve karar verme yetkisi ULUDAĞTEZMERKEZİ.com a aittir.

5.3. Kendi isteği ile bir hizmeti sonlandırmak isteyen müşteriye ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında verilmiş hizmet ücreti hesaplanıp düşüldükten sonra kalan bakiye varsa para iadesi yapılabilir veya para iadesi yapılmayabilir. Müşteriye verilen hizmetin tüm ödemesi henüz alınmamışsa bu ücret kendisinden tahsil edildikten sonra hizmet sonlandırılır.

5.4. Müşteriler, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesinden hizmet almak için doldurdukları sipariş formundaki bilgileri esas alınarak istedikleri hizmetlerin yürütülmesini kabul eder. Sipariş formundaki bilgilerde değişiklik yapılması durumunda oluşacak ilave maliyetlerden, müşteri sorumludur. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, sadece bilgi formundaki bilgileri dikkate alır.

5.5. Müşteri, teslim edilmiş bölüm veya tamamlanmış bir çalışmada, eksiklik tespit ettiğinde (eksik çalışma, hatalı sonuçlar veya referanssız bilgi vb.) düzeltme talebinde bulunabilir. Müşteri kendine sunulan hizmette bir eksiklik olması durumunda sadece düzeltme hizmeti alacağını kabul eder. Bu gibi durumların oluşması durumunda müşteri, bu durumdan kaynaklanan problemlerden dolayı ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’dan herhangi bir ücret iadesi veya tazminat talebinde bulunamaz ve bunu peşinen kabul etmiş sayılır.

5.6. Müşteri, tamamlanmış bir çalışmayı sadece bilgi amaçlı kullanabilir. Hazırlanan bir çalışmanın müşteri tarafından; danışman-öğrenci, öğretmen-öğrenci yükümlülüklerine ilişkin olarak aynen veya değiştirerek kullanılması durumunda müşteri, doğabilecek sorumlulukları peşinen kabul eder.

ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un Hak ve Yükümlülükleri

ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için müşterilerinin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda müşterilerinin kişisel bilgilerini kullanabilir.

ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ve de özel durumlar oluştuğunda müşteri siparişini iptal etme hakkına sahiptir. Müşteri iş bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, henüz bir hizmet verilmemişse ULUDAĞTEZMERKEZİ.com para iadesi yapar. İade yapılacaksa iade miktarı ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından belirlenir.

ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğu, eksiksiz olması, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir. Müşteri, hiçbir şekilde ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesinde yer alan bilgilerin ve / veya site hizmetlerinin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve / veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri ve / veya site hizmetlerini değiştirebilir, düzeltebilir ve / veya çıkarabilir. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesinin ve site hizmetlerinin hatasız olması için her türlü tedbiri almaya çalışmaktadır. Bununla birlikte sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu müşteri bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, müşterilerine sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme hakkını saklı tutar.

ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin ve / veya site hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve / veya dolaylı maddi ve / veya manevi menfi ve / veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her nam altında olursa olsun ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri ve / veya site hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu tutulamaz.

5.13. Çalışmanın öğretmen-öğrenci ilişkilerinde aynen veya değiştirilerek kullanılması halinde doğabilecek sorumluluk tamamen müşteriye ait olup, bu konuda ULUDAĞTEZMERKEZİ.com herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

HİZMETLERLE İLİŞKİN KURALLAR

6.1. Müşteri, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından e-posta aracılığı ile istenen bilgileri (yürütülen hizmetle ilgili) en kısa sürede geri bildirmek zorundadır. Bu süre 3 günü aşmamalıdır. Bununla beraber, aciliyeti olan çalışmalarda bu süre daha kısa olabilir. Bu aciliyete ULUDAĞTEZMERKEZİ.com karar verir.

6.2. Müşteri, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’dan gelecek e-posta ve diğer bilgilendirici mesajları izlemek, incelemek ve değerlendirerek ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’a geri dönüş yapmak zorundadır. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’dan gelecek bilgi e-posta ve mesajlarının müşteri tarafından takip edilmemesi sonucunda oluşacak problemlerden ULUDAĞTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir. Müşteri, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’dan gelecek hizmetle ilgili bilgi talebine en kısa zamanda (maksimum 3 gün) cevap vereceğini kabul eder.

6.3. Müşteriler ile iletişimde, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com dışında kaynaklanacak iletişim problemlerinden (server problemleri, hatlarda meydana gelecek problemler, internet bağlantısında meydana gelecek aksaklıklar vb.) ULUDAĞTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir.

6.2. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com belli bir kalitede hizmet vermek için gerekli çalışmaları yapmakla birlikte, bunu kesin olarak garanti etmez. Bununla birlikte, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com düzeltme hizmeti ve ücret iadesi ile müşteriyi bu tip problemlerden korur.

6.3. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, müşteri tarafından satın alınan hizmetle ilgili çeşitli zaman aralıklarıyla müşteriye izleme / revizyon çalışmaları gönderir. müşteri, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından yollanan bu revizyonları en geç 2-7 gün içerisinde cevaplamak zorundadır. Aksi takdirde hizmetin teslimiyle ilgili oluşacak problemlerden ULUDAĞTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir. Revizyon süresi çalışmanın süresi ve kapsamı dikkate alınarak ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından belirlenir.

6.4. Hizmet talebinde bulunan müşteri belirli şartlarla hizmetten vazgeçme hakkına sahiptir. Bu konuda kısmi para iadesi belirli şartlara bağlıdır.

6.5. Müşteri, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com uzmanının yaptığı hizmetin kalitesinden memnun olmaması durumunda veya istediği şartların yerine getirilmemesinden dolayı şikâyetçi olması durumunda, düzeltme talebinde bulunabilir. Düzeltme hizmeti ULUDAĞTEZMERKEZİ.COM tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre yapılır. Düzeltme, hizmetin kalitesi ile ilgili problem incelendikten sonra, düzeltme için uygun bir neden bulunması durumunda yapılır. Keyfi memnuniyetsizlikler, düzeltme gereksinimini doğurmaz. Talep edilen düzeltme ek ücret alınmasını gerektiriyorsa ek ücret talebinde bulunulabilir. Ücretli düzeltme hizmeti ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından yapılacak inceleme sonrasında belirlenen miktar uyarınca yapılır.

6.6. Müşterinin talep etmesi durumunda satın alınan hizmet, scanner ile taranarak ta müşteriye teslim edilebilir.

6.7. Eğer ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, gerekli görmesi durumunda revizyon teslim tarihini, hizmet alan müşteriye en geç revizyon günü belirtmek şartıyla uzatabilir.

6.8. Müşteri, hizmet için ödeme yapmadan hizmetin yürütülmesine başlanmaz. Ödemelerin geciktirilmesinden kaynaklanacak teslim problemlerinden ULUDAĞTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir. Müşteri, sipariş onaylandıktan sonra en geç 2-4 iş günü içinde hizmet bedelini ödemek zorundadır. Aksi takdirde, siparişin yürütülmesi iptal edilebilir.

6.9. Hizmetin teslim süresi (toplam hizmet süresi) için başlangıç noktası, ödemenin yapıldığı tarihtir. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve ödemeyi bu durumu göz önüne alarak yapar. Ödemenin müşteri tarafından geç yapılması ile teslim süresinde meydana gelecek değişiklikten ötürü oluşacak zarar ve gecikmelerden ULUDAĞTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir.

6.10. Müşteriler, kendilerine ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından atanan uzmanlarla, sadece ULUDAĞTEZMERKEZİ.com onayı ile ve ULUDAĞTEZMERKEZİ.COM sistemi içinde iletişim kurabilirler.

Müşteriler, herhangi bir şekilde ULUDAĞTEZMERKEZİ.com denetimi olmaksızın uzmanlarla görüşemezler, görüşme talebinde bulunamazlar. Eğer böyle bir durum tespit edilirse, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, müşteriyi 1 kez uyarır. Eğer 1 kez yapılan uyarıya rağmen müşteri, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından atanan uzmanla ULUDAĞTEZMERKEZİ.com sistemi dışında iletişim kurmaya çalışıyorsa, çalışmanın iptali ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un inisiyatifindedir. Böyle bir durumun tespitinde para iadesi yapılmaz. Müşteri, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından kendisine bir hizmeti yerine getirmesi için atanan uzmanla sadece ULUDAĞTEZMERKEZİ.com onayı sonrasında ve ULUDAĞTEZMERKEZİ.COM sistemi içinde iletişim kuracağını peşinen kabul eder.

6.11. Müşteriler, uzmanlardan telefon numarası, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla ilgili bilgiler isteyemez veya uzmana kendi iletişim bilgilerini veremez. Böyle bir durumun tespitinde, müşterinin siparişi iptal edilir. Para iadesi ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un inisiyatifindedir.

6.12. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından hazırlanan ve sunulan hizmetler derleme çalışmalardır. Bu çalışmalar daha önceden hazırlanmış ve YÖK tarafından onaylanmış tezlerden alıntılanarak hazırlanmaktadır. Hazırlanan bu çalışmalar Müşterilerin Üniversitelerinin tez yazım kurallarına uygun hale getirilerek kendi yapacakları çalışmalara örnek teşkil edecek şekilde hazırlanmaktadır. Uludağ tez merkezi, hazırlanan çalışmalarda özgünlük noktasında herhangi bir taahhütte bulunmaz.

ÜCRETLER ve ÖDEME

Bankalardan kaynaklanan teknik problemlerden dolayı, ücretlerle ilgili işlemlerde gecikme olabilir. Bu durumdan ULUDAĞTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir.

Müşteri tarafından herhangi bir ödeme yapılmadan, hizmetin yürütülmesine başlanmaz. Bir hizmet talep edilip bu hizmetin ücretinin yatırılmasına kadar geçen süreden kaynaklanan problemlerden ULUDAĞTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir. Müşterinin hizmet bedelini geç yatırması durumunda, hizmetin tesliminde yaşanacak problemlerden ULUDAĞTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir.

Müşteri, hizmet talebinde bulunduktan sonra en geç 2-4 iş günü içinde hizmet bedelini ödemek zorundadır. Bununla birlikte, cuma günü hizmet talebinde bulunan müşteri, en geç pazartesi günü hizmet bedelini ödemek zorundadır. Aksi takdirde, müşteri tarafından istenilen hizmetin iptali ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un inisiyatifindedir. Bu şartlara uyulmadığı takdirde, hizmet tesliminde meydana gelecek problemlerden ULUDAĞTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir.

Müşteriler, hizmetlerin karşılığını, parça-parça (taksitle) veya peşin olarak ödeyebilirler.

ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, müşterilerine bazı şartlarla sipariş iptal ve para iade garantisi sunmaktadır. Para iadesi, müşteri tarafından bildirilen hesaba yapılır. Verilen hesap numarasından kaynaklanan maddi hatalardan (yanlış hesap numarası veya başkasının hesap numarası vb.) dolayı ULUDAĞTEZMERKEZİ.com sorumlu değildir. Bu durumda para iadesi yapılmaz veya para iadesi ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un inisiyatifindedir.

Çok nadir de olsa, herhangi bir nedenle, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com sisteminde bir problem oluşması ve de çalışmaya devam edilemeyecek olunması durumunda ödediğiniz paranın ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından belirlenen miktarı tarafınıza iade edilecektir. Bu durumdan dolayı, müşteri herhangi bir maddi tazminat talebinde bulunamaz. Hatalı ücret yatırılması veya birden fazla ücret yatırılması durumunda müşteriler, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’a durumu açıklayan bir bilgi mesajı atabilirler. Bu durumda gerekli incelemenin yapılmasından sonra, uygun görülmesi durumunda para iadesi yapılabilir.

DİĞER HÜKÜMLER

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Müşteriler, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

ULUDAĞTEZMERKEZİ.com; ULUDAĞTEZMERKEZİ.com Hizmetleri, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com bilgileri, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com telif haklarına tabi çalışmaları, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com ticari markaları, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri

ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak iş bu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İş bu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un iş bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın ilgili Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un makul kontrolü haricinde gelişen ve ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İş bu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve iş bu Sözleşme gereği doğacak ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır.

İş bu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Bursa Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com Kayıtlarının Geçerliliği

Müşteri, iş bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. Yürürlülük

İş bu Sözleşme, Müşterinin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

8.7. Sözleşmenin Feshi

ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, müşterilerin iş bu Sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve müşteriler fesih sebebiyle ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

İş bu Sözleşme hizmet tamamlanıncaya kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, hizmetin teslim edilmesi veya ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından iptal edilmesi hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Eğer hizmet almaktan vazgeçtiyseniz Sipariş Formunu doldurmayınız.

Yasal Uyarı: Uludağ Tez Merkezi tarafından sunulan hizmetler sadece akademik yardım ve danışmanlık amaçlıdır. Alınan hizmetler uygun referanslar ile kullanılmalıdır.

Tez