X
Menu

İstatistik Veri Analizi Hizmetleri

 

İstatistik Veri Analizi Hizmetleri

 

Veri analizi pekçok yazım çalışmasında araştırma sürecinin en temel ve önemli aşamalarından biridir. Veri analizi dediğimizde istatistik analiz, SPSS analiz gibi kavramları ifade etmiş oluruz. Verilerin sağlıklı analizi, istatistik yöntem ve teknikleri noktasında tecrübe sahibi ve yetkin olmayı gerektirir.

 

SEO-iconGünümüzde verilerin analizi çeşitli istatistik programları (SPSS, SAS, MINITAB, MATLAB, AMOS vb.) ile kolaylıkla yapılabilmektedir. Ancak göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalardan birisi hangi analizde hangi yöntemin kullanılacağına karar verilmesidir. Uygun olmayan yöntemin seçilmesi, elde edilecek sonuçların yanlış yorumlanmasına neden olacaktır.

 

Veri analizinde öncelikle veriler toplanır, düzenlenir ve istatistik işlemler uygulanarak anlamlı kararlar verebilme ve geçerli sonuçlara ulaşılmaya çalışılır.

 

UludağTez Merkezi olarak veri analizi safhasında kullandığımız bazı proğramlar ve bu proğramlarla yapılabilen istatistik analizleri şöyledir;

 

SPSS – 18 İSTATİSTİK PROGRAMI 

 

SPSS istatistik programı sosyal bilimlerde yoğun olarak kullanılan bir programdır. Kamu Yönetimi, İşletme, Sağlık, Mühendislik, Hukuk, Genetik, Ekonomi, Ekonometri, İktisat, Eğitim ve diğer birçok alanda sıklıkla kullanılmaktadır. Araştırma teknikleri üzerinde, Anket, Akademik Araştırmalar, Kalite Araştırmaları, Planlamalar, Ölçüm ve Değerlendirmeler, İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon, Rapor ve Karar verme süreçlerine yönelik uygulamalar” da yoğun olarak kullanılmaktadır. SPSS istatistik programlama ile yapılabilen çalışmalara yönelik bilgiler ve konu başlıkları aşağıda verilmiştir.

 

SPSS STATİSTİCS (SPSS) ANALİZLERİ

 

1.SPSSS Statistics ile İstatistiksel Analizler

 

2.SPSS Statistics İle Öngörüsel Modelleme

 

3.SPSS Statistics İle Segmentasyon

 

4.SPSS Statistics İle Zaman Serileri Analizi

 

5.Sağlık Alanında SPSS Statistics İle İstatistiksel Analizler

 

SPSS ve MODELLEME

 

1.SPSS ve Grafik Raporlama

 

2.SPSS ve Veri Manipilasyonu Yöntemleri

 

3.SPSS ve Segmentasyon İlişkisel Kuralların Tespiti

 

4.SPSS ve Öngörüsel Modelleme

 

5.SPSS ve Matematiksel Modelleme

 

MİNİTAP

 

MİNİTAP, istatistiksel eğilimler ve analizlerin iyileştirilmesi için dünya çapında kullanılan bir programdır. Minitap; işletme verilerinin analizinde, işletmelerin sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesinde yoğun olarak kullanılan bir istatistik programdır. Tüm dünya çapında 6 sigma uygulamalarında kullanılan en önemli bir programdır. İşletmelerin kendilerini geliştirmeleri ve doğru tespiti ve etkin bir şekilde analizi ile mümkün olmaktadır. İşletmelerin yıl içinde ve geçmiş dönemdeki data ve matematiksel verilerinin, mali tablolarının analizi ile işletmeler gelecek dönemlere yönelik tahmin ve AR-GE’lerini düzenleyebilmektedirler. Mitatap programı ile yapılan bazı çalışmalar aşağıda yer almaktadır.

1.Verilerin Girdi ve Çıktıları

2.Veriler Üzerinde Edıt ve Manipulasyonlar

3.Aritmetik

4.Verilerin Çizimsel Yapılanması

5.Temel İstatistiksel Değerlendirmeler

6.Regresyon

7.Varyans

8.Çok Değişkenli Analizler

9.Non Parametrik Analiz

10.Zaman Serileri

11.İstatistiksel Proses Kontrolleri

12.Matrisler

13.Dağılımlar ve İstatistiksel Analiz

14.Kapsamlı Temel İstatistikler: İstatistikler, Normalite Testleri, Hipotez Testleri, Güç ve Numune Sayısı gibi temel birçok istatistiksel aracı içerir.

15.-İstatistiksel Proses Kontrol (İPK): Minitab’ın geniş, kapsamlı İPK araç seti, pareto şemaları, nicel, nitel ve çoklu kontrol grafikleri vs. ile karmaşık verileri analiz edin ve süreçle alakalı sorunları tanımlayıp çözün.

16.-Ölçüm Sistemi Analizleri: Minitab’ın kapsamlı Gage R&R araçları ile değişkenlik kaynaklarını tanımlayın ve ölçüm sisteminizden emin olun.

 

17.-Deney Tasarımı (DOE): Minitab’ın DOE araç seti ile süreç girdilerinizin etkisini sayısallaştırın ve çıktılarınız için matematiksel modeller oluşturun.

 

18.-Güvenilirlik Analizleri: Sansürlü veya sansürsüz verilerinizi kullanarak ürünlerinizin ve süreçlerinizin güvenilirliğini sayısallaştırın.

 

19.-Süreç ve Yeterlilik Analizleri: Process Capability Sixpack™ gibi Minitab’ın popüler yeterlilik araçları ile süreçlerinizin spesifikasyonları

 

MATLAB

 

MATrix LABoratory ya da kısaltılmış adıyla MATLAB matris içerikli matematiksel ifadelerin işlemlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş olan etkileşimli bir paket programlama dilidir. MATLAB programı genellikle mühendislik alanlarında kullanılmaktadır. Özelikle Makine, Elektrik-Elektronik, Kimya, Genetik, İnşaat ve Endüstri mühendislik alanlarının sıklıkla kullandığı bir programdır. Matrislerde dört işlem “Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme” uygulamalarına yönelik işlemler MATLAB programında fonksiyonel olarak kullanıla bilmektedir. Mühendislik alanında uygulanan modellemeler konusunda son derece uyum ve ekonometri değerlerinin oluşturulduğu MATLAB programı ile aşağıdaki işlemler rahatlıkla uygulanıp yapılabilmektedir.

 • Matrislerde Dört İşlem
 • Determinant
 • Rank
 • Kuvvet Alma
 • Kompleks Sayılar
 • Vektör Oluşturma
 • Özel Matrisler “Zeros, Ones, Diag, Eye, Rand, Triu-Tril”
 • Polinom Formda İşlemler
 • Grafik Çizimleri
 • Doğrusal Denklem Takımlarının Çözümü
 • Laplace Dönüşümü ile Çözümlemeler
 • Denklemlerin Sembolik Çözümleri
 • Elektriksel ve Mekaniksel Sistemlerde Laplace Uygulamaları
 • Sistemlerde Blok Diyagramlarının Sadeleştirilmesi ve Cevap Yapıları
 • Sayısal Analiz Uygulamaları
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.