X
Menu

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2017

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2017

Çok boyutlu ve kapsamlı bir konu olan öğretmen yetiştirmenin en önemli adımlarından biri öğretmen adaylarının seçimidir. Türkiye’de öğretmen adaylarının seçimi KPSS ile yapılmaktadır. KPSS kamu kurumlarında görev alacak adayların seçimi için yapılan, alanlara göre farklı oturumlardan oluşan yazılı bir sınavdır. Öğretmen adaylarının lisans eğitimlerinin sonunda girdikleri KPSS, genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve alan bilgisi testlerini içermektedir. KPSS’de genel yetenek testinde 60, genel kültür testinde 60, eğitim bilimleri testinde 80 ve öğretmenlik alan bilgisi testinde 50 olmak üzere toplamda 250 soru bulunmaktadır. Sınava giren öğretmen adaylarından her biri, genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri testleri ile kendi alanlarına ait alan bilgisi testini çözmekle sorumludurlar. Yapılan bağıl değerlendirme sonucu bu testleri başarı ile geçen öğretmen adayları, öğretmen olarak atanmaya hak kazanmaktadırlar.

MEB’in öğretmen ihtiyacının az olmasına rağmen, eğitim fakültesi sayısı ve kontenjanının fazla olması, mezun öğretmen adayları arasında eleme amaçlı bir sınavın yapılmasını gerekli kılmıştır. Ülkemizde öğretmen atamaları, ilk olarak MEB tarafından “Öğretmenlik Yeterlik Sınavı”, daha sonra ÖSYM tarafından “Kamu Meslek Sınavı” ve daha sonra yine ÖSYM tarafından hazırlanan çoktan seçmeli bir sınav olan KPSS ile yapılmaktadır. KPSS, hazırlık sürecinde adayların da yıpranmasına sebep olabilmektedir. Öğretmen atamalarındaki önemi nedeniyle KPSS öğretmen adayları üzerinde kaygıya sebep olmakta, bu durum adayların lisans eğitimlerini olumsuz etkileyebilmekte ve bu yüzden de öğretmen atamalarında belirleyici bir faktör olan KPSS, öğretmen adaylarının lisans eğitimlerine odaklanmalarına engel olabilmektedir.

KPSS öğretmen adaylarını niteliksel olarak değil, niceliksel olarak değerlendirmeye almaktadır (Özsarı, 2008). Adayların teorik olarak bilgilerini ya da yeterliklerini ölçen bu sınav, onların öğretmenliğe başladıkları dönemdeki yeterlilik ya da yetersizliklerini göstermemektedir. Teorik anlamda bilgileri ölçülen ve bunun sonucunda başarılı sayılan öğretmen adayları, her ne kadar bilgilerini aktarma ya da uygulama konusunda yeterli olmasalar da bu konuda yeterli olanların önüne geçip meslek hayatlarına başlayabilmektedirler. Buna karşın etkili iletişim kurabilen, bilgilerini aktarabilen, uygulamaları kolaylıkla yapabilen adaylar için de girdikleri sınavda çeşitli faktörlerden dolayı başarılı olamama ve öğretmenlik mesleğine başlayamama gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Öğretmenin mesleğine ilgisi, yeteneği, tutumu, sevgisi öğretmenden sahip olması beklenen niteliklerdir. Ancak öğrencilerin KPSS’de, onların sahip oldukları niteliklerinden ziyade, verilen sürede ezberlediği bilgileri sınav kâğıdına aktarabilmesi beklenmektedir. Sınavın öğretmen adaylarının sahip olması gereken nitelikleri ölçmede yetersiz kaldığı düşünülmektedir. KPSS’nin yeterli hale getirilmesine ilişkin olarak birtakım değişikliklerin yapılması yoluna gidilmiştir. Örneğin, 25.12.2006 tarihinde “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik”te değişiklik yapılmıştır. Bu yönetmeliğe “eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen kadrolarına, KPSS sonucuna göre alınan puanın %50’si ile Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan alan seçme sınavı sonucunda alınan puanın %50’si esas alınarak atama yapılır” ve “Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ihtiyacı durumuna bağlı olarak sadece KPSS sonucuna göre de yerleştirme işlemi yapabilir” şeklinde iki ayrı madde eklenmiştir. Aynı şekilde kurumların kendi sınavlarını yapmaları konusu gündeme gelmiştir. Ya da KPSS’ye ek olarak mülakatlar yoluyla da öğretmen alınması veya fen-edebiyat fakültesi gibi farklı fakültelerden mezun olanların öğretmen olmasının engellenmesi gibi değişikliklerin yapılması özellikle öğretmen adayları tarafından istenmektedir. Ancak bu talepler farklı sebeplerden dolayı yürürlüğe konulmamıştır.

Öğrencilerin öğretmenlik mesleğini ve onun bir dalını seçmelerinde pek çok neden etkili olmaktadır ki bu etkenler öğretmenlik mesleğini kendilerine uygun görmeleri, sevmeleri, öğretmenlik yaparak mutlu olacaklarına inanmaları ve ebeveynlerinin istekleri olabilir. Hangi sebeple olursa olsun öğretmenlik mesleğini seçen aday çeşitli aşamalardan geçerek kendini öğretmenliğe hazırlamaktadır. KPSS’ye hazırlanmakta olan öğrenciler, bu sınav ile benzer özellikteki pek çok sınava hazırlanmışlar fakat günümüzde gerek duyulan problem çözme, sorgulama, yaratıcılık, planlama, gözlem vb. becerileri ölçmede yetersiz kalan bu tür sınavlara hazırlanmak gençlerin enerjilerini boşa harcamak anlamına gelebilmektedir. Çünkü KPSS sadece teorik bilgiyi ölçen, uygulamaya dönük aşaması olmayan ve adayları sadece 1-2 saatlik performanslarına göre değerlendiren yazılı bir sınavdır.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.