X
Menu

Kaynak Taraması

Kaynak Taraması

Kaynakların Taranması

Araştırmacı, çalışmasında inceleyeceği sorunu saptadıktan sonra eleştirel kaynak taraması yaparak, bu alanda önceden yapılmış tüm çalışmalara ulaşmalı, benzerlikleri en aza indirerek, özgün bir çalışmayı hayata geçirmelidir. İlgili kaynakları taramanın amacı, yeni araştırma için genel bir çerçeve çizmek, o güne kadar yapılan incelemelerin hangi düzey ve içerikte olduğunu tespit ederek eksik noktalarını bulmak ve bunların üzerine gitmektir.

Kitaplar, süreli yayınlar, tezler, araştırma raporları, makaleler, kişilere özel çalışmalar, tutanaklar, gazeteler, televizyonlar, radyolar, internet, CD’ler, yazılı veya kayıtlı olan her şeyden oluşan kaynakların taranmasında standart bir yöntem yoktur. Şöyle bir yaklaşım önerilebilir.

Araştırma soru ve amaçlarını veya hipotezleri tam olarak geliştirmeden önce, daha genel bir yaklaşım benimseyin.
> Ana fikirlerin kısa bir takdimini yapın.
> Başlıca yazarlar tarafından kaleme alınmış çalışmaların uyuşan ve çatışan boyutlarını özlü bir şekilde ifade edin.
> Bu çalışmalar içinde araştırmanızla doğrudan ilişkili olanları belirleyin.
> Doğrudan ilişkili çalışmaların bulgularını ayrıntılı olarak tartışın.
> Araştırmanızın daha önceki çalışmalardan farklı olarak ele alacağı konuların altını çizin.

Araştırma Modeli Oluşturma Nasıl Yapılır? Araştırma Süreç ve Teknikleri Nelerdir?
Araştırma Yöntemi Nasıl Olmalıdır? Araştırmanın Amacı ve Hipotezi Nedir?
Evren ve Örneklem Oluşturma Nasıl Yapılır? Kaynak Taraması Nasıl Yapılır?
Problemin Önemi Nedir? Varsayımlar ve Sınırlılıklar Nasıl Olmalıdır?
Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması Nasıl Yapılır? Verilerin Toplanması Nasıl Olmalıdır?
Bilim İnsanı (Bilimci) Nasıl Tanımlanır ? Bilimin Amacı ve Kapsamı Nedir?
Bilimsel Araştırma Yapma İlkeleri Nelerdir? Bilimsel Araştırmada Etik Nedir?
Bilimsel Araştırmanın Amacı Nedir? Bilimsel Araştırmanın Türleri Nelerdir?
Tez Nedir ? Tez Hazırlama Süreci Nasıl Olmalıdır?
Tez Analizi ve Veri Toplama Nasıl Yapılır ? Tez Yazarken Dikkat edilmesi Gerekenler Nelerdir ?
İntihal Nedir? Tespiti Nasıl Yapılır? Literatür Taraması Nasıl Yapılır?
Tez Konusu Nasıl Seçilir? Tez Savunması Nasıl Yapılır?
Tez Özeti Örnekleri Tez Önsöz ve Teşşekür Örnekleri
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.