X
Menu

Lisansüstü Eğitim ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Lisansüstü Eğitim ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Lisansüstü Eğitim ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Lisansüstü eğitim, isminden de anlaşıldığı gibi lisans eğitiminin üstüne alınan, bir konuda derinliğine bilgi edinerek uzmanlaşmayı sağlayan, araştırma, bilgiyi üretme ve kullanma becerisinin kazanıldığı bir eğitimdir. Lisansüstü eğitim, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde (1996), lisans eğitimine dayalı olan yüksek lisans ve doktora eğitimiyle sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik çalışması ve tıpta uzmanlıkla bunların gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerinden
oluşan eğitim, şeklinde tanımlanmaktadır. Varış’ın (1984: 52)ifadesiyle üniversitelerde lisansı izleyen derecelere götüren, araştırma yoluyla bilim ve teknoloji üreten ve ülke kalkınmasına yön veren bilim insanı yetiştirmeyi amaçlayan, planlı, programlı bir eğitim sürecidir.

Hızlı değişim ve gelişimlerin yaşandığı günümüzde hem bireysel hem de toplumsal anlamda lisansüstü eğitimin önemi artmıştır. Bireylerin yükseköğrenimleri sırasında kazanmış oldukları bilgi ve becerinin, onları yaşamları boyunca mesleklerinde başarılı kılması olanaksız hale gelmiştir. Sürekli öğrenme zorunluluğu beraberinde yaşam boyu öğrenme kavramını ortaya çıkarmış, üniversitelerin görevleri artmış,lisansüstü eğitim bireylerin gelecekteki gelirlerini, sosyal statülerini artırmaya yönelik
yaptığı bir yatırım haline gelmiştir. Diğer taraftan lisansüstü eğitim ülkenin geleceği için gerekli, nitelikli insan gücünün, akademisyenlerin, bilim adamlarının, üst düzey yöneticilerin yetiştirilmesi bakımından da önemli görülmektedir. Lisansüstü eğitim ülkelere amaçlarını gerçekleştirmede iki yönden katkı sağlar. Bunlardan biri geleceğin  araştırmacılarını yetiştirmesi, diğeri ise ülkelerin teknolojik, ekonomik ve kültürel gelişimleriyle ilgili sorunlarına çözüm getirmesidir. Kısaca ifade edilmeye çalışılan
bütün bu sebeplerden ötürü lisansüstü eğitime olan ilgi hızla artmaktadır.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.