X
Menu

Tezsiz Yüksek Lisans Projesi

Amacı mesleki alanda bilgi üretmek, bilgiye ulaşmak bilgi üretmeye ve yayma yollarını öğrenmek, yani bilim yapmayı öğrenmek olmalı. …işini yaparken bilimsel düşünme becerisi ile karşılaştığı olgu ve olaylara bakma ve bilimsel bir bakış açısıyla eğitimde çalıştığı örgütlerde karşılaştığı sorunları çözmeyi de artı olarak kazandırması gerekir bu programların.uludagtezmerkezi

“Biz daha çok merak etmelerini sağlamalıyız. Tezsize gelen öğrenciler öğretmen de olsalar müfettiş de olsalar daha çok merak etmeye araştırmaya yönelik düşünmelerini biraz eleştirel ve sorgulayıcı bakmalarını da sağlamalı. Buradan geçen bir eğitim çalışanı diyeyim, sistemi böyle bir daha sor
gulayıcı daha eleştirel ve daha yapıcı bir şekilde değerlendirebilmeli bence, o bilinci kazandırmalıyız. Bir kere her şeyden önce bilimsel bir tutum ve bakış açısını kazandırmak işlevi olmalı. Yani amaçta onu söylemiyor ama sonuçta bir okul yöneticisinin ya da öğretmenin daha etkili ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamaksa amaç bunu sağlayacak kişinin daha bir bilimsel bakış açısına sahip olması gerekir. Bu bakış açısının kazandırılması gerekir.”

“Tezsiz yüksek lisans programının amaçları, tezli yüksek lisans programının amaçlarından farklılık göstermektedir. Ancak uygulamada tezsiz program kapsamında öğrencilere tez hazırlatılması ve derslerin işlenişinde bilgi aktarımından çok araştırmaya ağırlık verilmesiyle, programın amaçlarının anlaşılamadığı görülmektedir. Bu durumda, tezli yüksek lisans programından mezun olan kişilere tanınan doktora eğitimine devam edebilme, yükseköğretim kurumlarında görev yapabilme gibi hakların tezsiz programdan mezun olanlara da tanınması gerekir. Kısaca, program uygulamada tezsiz olmaktan çıkmakta ise, tezli tezsiz ayrımına gerek kalmamaktadır. Tezsiz programın, araştırmacı yetiştirmek gibi bir kaygı taşımaması gerekir.”

Share
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.