X
Menu

Mülakat Yöntemleri

Mülakat Yöntemleri

Mülakat Yöntemleri
Mülakatları çeşitlerine göre beş başlık altında inceleyebiliriz.

Bireysel görüşme

Bireysel görüşmelerin amacı söz konusu pozisyon için uygunluk derecesinin belirlenmesi olup, aynı pozisyon için yürütülen birebir görüşmelerde her adaya
aynı soruların sorulması çok önemlidir.

Grup görüşmesi

İş görüşmesine gelen adayların ortak bir sorun etrafında çözüm arayışında olup cevaplar üretmesidir. Genelde şirketler için zamandan kazanmak ve ekip işi gerektiren işlerde başvurulan yöntemlerden biridir. Mülakatçılardan biri süreci yönetir diğerleri de adayların o süreçte performanslarını değerlendirir. Bu süreçte adayların kendine olan güveni, rekabet ruhu gibi özellikleri değerlendirmeye alınır.

Panel mülakat

Birden fazla mülakatçının mülakat sürecinde birbirinden bağımsız olarak kayıt tuttuğu ve adayın cevaplarını mülakat boyunca değerlendirdiği yöntemdir. Panel mülakat yönteminin uygulanabilmesi için, iyi bir panel yöneticisi ve koordinasyonunun sağlanması şarttır .Aksi takdirde büyük bir kaos her zaman ortaya çıkabilmektedir. Bu kaos adayların işletme içindeki pozisyonları ile bölümler arası paylaşımda daha belirgin hale gelmektedir. ’’Yok o aday bana daha çok yarar’’, ‘’hayır onu benim bölümüme istiyorum’’ vb. gibi. Bütün panel üyeleri adaya puan verdikleri için bu mülakatlarda kişisel önyargılar ve duygusallık minimize edilebilmektedir. Panel mülakatı yöntemi yapılandırılmış olduğu için, önceden hazırlanmış işle ilgili soruların bulunduğu bir form kullanılmaktadır. Bu form üzerinde soruların cevaplarına bir puan verilir. Bu puanlar;’’1 zayıf, 2 sınırda, 3 kabul edilebilir,  ortalamanın üstünde, 5 oldukça iyi şeklinde sıralanır ve genellikle yerleşik bir ölçek üzerinde bulunur Görüşmeci mülakat bittikten sonra, puanını kısa bir özet yaparak değerlendirme formunu tamamlar. Her aday için yapılan son değerlendirmelerinden elde edilen puanların ortalaması alınarak, o aday hakkında
karar verilir. Tek dezavantajı, bir görüşmeci yerine daha fazla görüşmecinin yer alması, mülakat süresinin uzaması ve bunlara bağlı olarak seçim maliyetinin yüksek olmasıdır.

Bilgisayar destekli mülakat

Özellikle günümüz bilişim teknolojilerinin yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerinin  etkinleştirilmesinin yanı sıra Nolan’a göre bilişim teknolojilerinin kullanılması rekabet ortamında şirketlere on kat daha fazla avantaj sağlamaktadır Bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı insan kaynaklarında bir avantaj sağlar

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.