X
Menu

Nitel Araştırma Desteği

Nitel Araştırma Desteği

Nitel Araştırmalarınız İçin Uzmanlarımızdan destek Alabilirsiniz.

Nitel araştırmalar, “neden” ve “nasıl” sorularına yanıt ararken, deneyimler, algılar, trendler, güdüler, tutum ve davranışlar ile değer yargılarını tanımlamayı hedefleyen çalışmalardır.

Nitel araştırmalarda, bu tanımlamaların eşliğinde, yeni ürün, ambalaj, slogan veya öğelerin tasarımlarının doğmasına vesile olunur. Ancak hiçbir zaman kantitatif araştırmanın yerine yapılması tavsiye edilmez. Kalitatif araştırmalar kantitatif araştırmaların alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

Odak Grubu

Odak grubu yöntemin amacı, belirlenen bir konu hakkında hedef kitlenin eğilimleri, fikirleri, duyguları, tutum ve alışkanlıklarına dair derinlemesine ve çok boyutlu kalitatif bilgi edinmektir. Odak grup tartışmalarının en önemli avantajı grup içi etkileşimin ve grup dinamiğinin bir sonucu olarak yeni ve farklı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Odak grup toplantıları zaman ve bütçe kısıtlaması olduğu durumlarda, zengin ve çeşitli bilgiye ulaşma imkanı sağlar.

İstatistik merkezi müşterilerine odak grubu çalışmalarında rehberlik ederek doğru bilgiye ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

Derinlemesine Görüşme

Araştırmanızın türüne bağlı olarak, belirli konularda belirli aktörlerin bakış açılarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu gibi durumlarda kullanılacak en uygun veri toplama tekniği derinlemesine görüşmedir. Ancak bu yöntemde gereken yararın alınabilmesi için, anket uygulamalarında olduğu gibi görüşme öncesi alternatifli bir soru formu oluşturulması gerekmektedir.

İstatistik merkezi sizinle birlikte oluşturacağı görüşme ve formu ve uygulama planı ile görüşmelerinizin etkinliğini ve elde edeceğiniz bulguların doruluğunu yükselmektedir.

Etnografik Araştırma

Antropolojik bir yaklaşım olan etnografi, “kültür ve günlük hayatın anlamına” odaklı bir araştırma yöntemidir. Hedef kitlenizin, ihtiyaç, tutum ve davranış araştırmalarında hem psikolojik (duygular, değerler), hem davranışsal hem de bunları etkileyen çevresel faktörlerin belirlenmesi ve tüm bu faktörlerin etkisine beraber bakılmasına imkan sağlayan bir araştırma yöntemidir.

Yöntemden oldukça zengin veriler elde edilmekle birlikte, uygulama oldukça zor ve karmaşıktır. Uludağ Tez Merkezi etnografik araştırma konusunda verdiği eğitimlere ek olarak konu ile ilgili profesyonel rehberlik hizmeti de sunmaktadır.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.