X
Menu

Öğretim Elemanı

Öğretim Elemanı

Öğretim Elemanı Nedir?

2547 sayılı Kanun, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarını öğretim elemanı olarak tanımlamıştır. Aynı kanunda öğretim üyeleri, yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler olarak tanımlanmış, öğretim yardımcılarının ise; yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için görevlendirilen, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılarından oluştuğu belirtilmiştir Yükseköğretim Kanununda, öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan, özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç duyulan bir işle laboratuvarlarda, kitaplıklarda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yardımcıları uzman, sözlü veya yazılı işlerde çalıştırılan öğretim yardımcıları çevirici, eğitim öğretimin planlanmasıyla görevli öğretim yardımcıları ise eğitim – öğretim planlamacısı olarak tanımlanmıştır. Kanun ayrıca bahsi geçen görevlilerin atama sürecinin nasıl gerçekleşeceğini de açıkça belirtmiştir (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, m.3 ve m.33). 2547 sayılı Kanunun 3. maddesinde öğretim üyeleri, okutman ve öğretim görevlisinin tanımlamaları da yapılmıştır. Buna göre; profesör “en yüksek düzeydeki akademik kişi”, doçent “doçentlik sınavını başarmış akademik kişi”, yardımcı doçent, “doktora çalışmalarını başarı ile tanımlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişi” olarak tanımlanmıştır. Diğer öğretim elemanları arasında yer alan; okutman, “eğitim – öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanı”, öğretim görevlisi, “ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü öğretim elemanı” şeklinde tanımlanmıştır (2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, m.3).

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.