X
Menu

Önsöz Nasıl Yazılır, Önsöz Teşekkür Örnekleri

Önsöz Nasıl Yazılır, Önsöz Teşekkür Örnekleri

 Önsöz Nedir? Nasıl Yazılır?

Önsözde tezin bilimsel yönüyle ilgili olmayan, sadece araştırmacının kendisine ait mesajlar yer alır. Bu yönü ile önsöz, girişten ayrılır. Önsözde araştırmacı tez konusunu nasıl belirlediğini, böyle bir alanda çalışma yapma cesaretini nasıl bulduğunu ya da o alanda çalışma yapmasını kimlere borçlu olduğunu, kimlerden esinlendiğini ya da kimlerin kendisine önerilerde bulunduğunu belirtir. Ayrıca, araştırma yaparken karşılaştığı güçlükler konusundaki bilgilerin yanı sıra, tezin hazırlanmasında maddi, manevi katkısı olan kişi ve/veya kuruluşlara teşekkür gibi açıklamaları içerir.

Tez çalışması Herhangi bir Araştırma Projesi dışında bir projeye bağlı olarak gerçekleşmişse, projenin ve ilgili kuruluşun adı da bu bölümde belirtilir. Teşekkür edilen kişilerin unvanı (varsa), adı soyadı, görevli olduğu kuruluş (tırnak içinde) ve çalışmaya olan katkısı kısa ve öz bir şekilde ifade edilir. Önsöz metni iki sayfayı geçmez.

Önsöz metninin altında sağa dayalı olarak ad ve soyadı; sola dayalı olarak da yer ve yıl biçiminde tarih yazılır.

ÖRNEK ÖNSÖZLER;

ÖNSÖZ

Son yıllarda hızla artan teknolojik, ekonomik ve sosyal alandaki gelişmeler, ülkemizi ve şirketleri derinden etkilemiştir. Bu gelişmelerle birlikte ulusal sınırlar kalkmış, ticaret küresel düzeyde yapılmaya başlamıştır. Hem ülkeler hem de şirketler arasında rekabet hızla gelişmiş, karar alıcıların doğru ve güvenilir finansal bilgi elde etme ihtiyacı artmıştır. Bunların sonucunda şirketlerde bağımsız denetim yapılması önem kazanmıştır.
Bağımsız denetim düzenlemelerinin ülkemizdeki önemi doğrultusunda hazırladığım bu çalışmada, başından itibaren bilgi ve deneyimleriyle, yardım ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen danışman hocam sayın Prof. Dr. Adem ÇABUK’a, görüş ve önerileriyle çalışmama önemli katkılar sağlayan değerli hocalarım sayın Prof. Dr. İbrahim LAZOL’a ve sayın Doç. Dr. Aylin POROY ARSOY’a en içten teşekkürlerimi sunarım.
Yoğun çalışma temposunda zaman ayırıp ankettin şekillenmesine yardımcı olan Denge Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş. Bursa Ofisi Sorumlu Ortak Başdenetçi SMMM Emre A. DİŞPENÇE’ye ve araştırmanın sonuçlanmasına katkı sağlayan bağımsız denetim kuruluşlarındaki denetçilere de teşekkür borçluyum.
Son olarak, bugüne kadar maddi ve manevi desteğini esirgemeyen aileme de sonsuz teşekkür ederim.

Bursa, 2013

ÖNSÖZ

Teftiş kurulları, Türk kamu yönetiminde son yıllarda en çok tartışılan konuların basında gelmektedir. Tartışmanın bir tarafında artık bu kurumların kaldırılması ve yerine daha “modern” anlayışa sahip iç denetim sisteminin ikame edilmesi gerektiğini savunanlar, diğer tarafında ise köklü kurumların kaldırılması halinde denetim boşluğu ve eksikliği oluşacağını, iç denetimin Türk kamu yönetimi anlayışına uygun olmadığını savunanlar bulunmaktadır. Bu çalışma ile teftiş sisteminin ve teftiş kurullarının Türk kamu yönetimindeki yeri, sorunları ve çözüm önerileriyle birlikte ele alınmıştır.
Çalışma boyunca kolaylaştırıcı katkıları ve önemli tavsiyeleriyle tezin sonlandırılmasına yardımcı olan değerli hocam Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya ve jüri üyesi hocalarıma, bugünlere gelmemde en büyük pay sahibi olan çok sevgili anne ve babama, fedakârlıkları ve sabrıyla en büyük destekçim olan essiz ve kıymetli eşim Reyhan’a, güzel ve nazlı kızlarıma candan ve yürekten teşekkürü borç bilirim.

İstanbul, 2015

ÖNSÖZ

Tezin her aşamasında yanımda olan ve desteğini esirgemeyerek en iyi şekilde rehberlik yapan hocam, tez danışmanım Prof. Dr. Feride Doğaner Gönel’e teşekkür ederim.
Tez için birçok kişiyle görüştük, bu amaçla bize evlerini, işyerlerini, hatıralarını, hayallerini açan Muş halkına teşekkür ederim.
Tercihlerimde yanımda olan, amaçlarım peşinde giderken beni destekleyen ve yüreklendiren, aileme teşekkür ederim.

İstanbul, Aralık, 2014

Bunlarda İlginizi Çekebilir;

Tez Nedir ?
Tez Hazırlama Süreci Nasıl Olmalıdır?
Tez Analizi ve Veri Toplama Nasıl Yapılır ?
Tez Yazarken Dikkat edilmesi Gerekenler Nelerdir ?
İntihal Nedir? Tespiti Nasıl Yapılır?
Literatür Taraması Nasıl Yapılır?
Tez Konusu Nasıl Seçilir?
Tez Savunması Nasıl Yapılır?
Tez Özeti Örnekleri
Tez Önsöz ve Teşşekür Örnekleri

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.