X
Menu

Problemin Önemi

Problemin Önemi

Problemin Önemi

Problemin çözümüyle sağlanacak kuramsal veya pratik yarar, araştırma açısından en önemli konudur. Bu nedenle seçilen problem; araştırılabilir bir konuyla ilgili olmalı, konu ne çok geniş ne de çok dar tutulmalı, çözülebilir ve sonucuna ulaşılabilir bir problem olmalı, çalışılan alana yeni bir katkı sağlayarak araştırmacıyı motive etmeli, konuyla ilgili alan taraması tamamlanmış ve önceden yapılmış benzer çalışmalar öğrenilmiş olmalıdır. Problem oluşturulurken akılda tutulması gereken temel soru; çalışmanın sonuçlarının kime ve ne gibi yararlar sağlayacağı olmalıdır.
Araştırma sorusunun niçin cevaplandırılmak istendiği, hipotezlerin niçin sınandığı sorularının cevabı, araştırmanın önemini belirtir.
“Araştırmanın önemi, bir tür, araştırmacının kendi amacının ortaya konmasıdır. Araştırmanın amacı ile araştırmacının amacı ayrı ayrı şeylerdir: Birincisi, toplanacak verileri; ikincisi, verilerin hangi amaçlarla toplandığını anlatır. Toplanan veriler kendi başlarına, herhangi bir sorunu çözemez. Sorunun çözümü, toplanan verilerin nasıl kullanılacağına bağlıdır. Araştırmacının toplanan verileri nasıl kullanacağının ifadesi ise araştırmanın önemidir. ”

Araştırma Modeli Oluşturma Nasıl Yapılır? Araştırma Süreç ve Teknikleri Nelerdir?
Araştırma Yöntemi Nasıl Olmalıdır? Araştırmanın Amacı ve Hipotezi Nedir?
Evren ve Örneklem Oluşturma Nasıl Yapılır? Kaynak Taraması Nasıl Yapılır?
Problemin Önemi Nedir? Varsayımlar ve Sınırlılıklar Nasıl Olmalıdır?
Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması Nasıl Yapılır? Verilerin Toplanması Nasıl Olmalıdır?
Bilim İnsanı (Bilimci) Nasıl Tanımlanır ? Bilimin Amacı ve Kapsamı Nedir?
Bilimsel Araştırma Yapma İlkeleri Nelerdir? Bilimsel Araştırmada Etik Nedir?
Bilimsel Araştırmanın Amacı Nedir? Bilimsel Araştırmanın Türleri Nelerdir?
Tez Nedir ? Tez Hazırlama Süreci Nasıl Olmalıdır?
Tez Analizi ve Veri Toplama Nasıl Yapılır ? Tez Yazarken Dikkat edilmesi Gerekenler Nelerdir ?
İntihal Nedir? Tespiti Nasıl Yapılır? Literatür Taraması Nasıl Yapılır?
Tez Konusu Nasıl Seçilir? Tez Savunması Nasıl Yapılır?
Tez Özeti Örnekleri Tez Önsöz ve Teşşekür Örnekleri
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.