X
Menu

proje yazan şirketler

Kişisel Hizmetler

Üniversitelerin tüm fakültelerinde kişisel bazda istatistiksel araştırmaların metodoloji ve örnekleme tasarımları, alan uygulama çalışması, veri derleme, veri analizi, raporlama ve yayın hazırlama çalışmaları, Sağlık çalışanlarının kişisel bazda yaptıkları biyoistatistiksel araştırmaların tasarımı, veri analizi, istatistiksel analizler, raporlama ve yayın hazırlama çalışamaları,
Yüksek lisans, doktora ve tez çalışmalarının istatistiksel analizleri,
Yüksek lisans, doktora ve tez çalışmalarına yönelik çapraz tablo hazırlanması ve grafiklerin hazırlanması,
Tez yazımı, düzenlemesi ve basımı,proje yazan şirketler
Tez istatistikleri, veri analizleri,
Mikro ve makro boyutlu analizler,
Ekonometrik analizler.
b. Kurumsal Hizmetler

Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Hizmetler
Devlet ve Özel hastanelere istatistik alanında her türlü danışmanlık hizmetleri,
Hasta memnuniyeti araştırmaları ve memnuniyet endeks hesabı çalışmaları, dönemlere göre memnuniyet endeks değişimleri:
Yatan Hasta Memnuniyeti ve memnuniyet endeksi,
Ayakta Hasta Memnuniyeti ve memnuniyet endeksi,
Personel Memnuniyeti ve memnuniyet endeksi,
Hasta Profili Araştırmaları ve hasta profiline göre memnuniyet endeksleri,
Sağlık/İlaç Araştırmaları.
Vakıf ve Sendikalara Yönelik Hizmetler

Vakıflar ve sendikalarca yürütülen çalışmalara (eğitim, araştırma) istatistik alanında her tür danışmanlık hizmetleri

c. Diğer Sektörlere Yönelik Hizmetler

Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları ve Memnuniyet Endeks Hesapları,
Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları ve Memnuniyet Endeks Hesapları,
Müşteri Profili Araştırmaları,
Kamuoyu Araştırmaları,
Toplumsal Araştırmalar,
Siyaset ve Seçim Araştırmaları,
Din ve inanç araştırmaları,
Pazar araştırmaları,
Dış politika araştırmaları,
Sağlık araştırmaları,
Tarım araştırmaları,
Turizm araştırmaları,
İşgücü ve işsizlik araştırmaları,
Yaşam koşulları araştırmaları,
Gelir ve harcama araştırmaları,
Zaman kullanımı araştırmaları,
Medya Araştırmaları,
Projeksiyon çalışmaları.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.