X
Menu

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

ULUDAĞTEZMERKEZİ.com İnternet Sitesi Kullanım Şartları

1. İnternet Sitesi Kullanım Şartları Sözleşmesinin Tarafları, Konusu ve Kapsamı
1.1. Bu internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı şartları okuyunuz. Bu şartları kabul etmediğiniz taktirde bu internet sitesini kullanmaktan vazgeçiniz.

1.2. Bu internet sitesinin sahibi, bu site içinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve internet sitesi kullanım şartlarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.3. Bu internet sitesinde sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde internet sitesine erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım şartlarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com iş bu Sözleşme içinde belirtilen şartları, KULLANICI’larına hangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak www.uludagtezmerkezi.com internet sitesinde yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından iş bu Sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği, internet sitesi hizmetlerinden yararlanan ve internet sitesine erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. İş bu “İnternet Sitesi Kullanım Şartları”, 05/01/2011 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; internet sitesini kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İş bu “Site Kullanım Şartları” ayrıca, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü “Hizmet Sözleşmesi”nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. Tanımlar

2.1. SİTE: ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.uludagtezmerkezi.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. KULLANICI: ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesine ve/veya ULUDAĞTEZMERKEZİ.com veritabanına çevrimiçi ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK: ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi üzerinden, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesine, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı (www.uludagtezmerkezi.com).

2.4. İÇERİK: ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com ARAYÜZÜ: KULLANICI’lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’a ait olan tasarımlar içerisinde, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com Veritabanı: ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. Kullanıcı Sözleşmesi: ULUDAĞTEZMERKEZİ.com dahilinde, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma şartlarını belirten; ULUDAĞTEZMERKEZİ.com ile KULLANICI arasındaki elektronik sözleşme. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, Kullanıcı Sözleşmesi’ni farklı KULLANICI ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle KULLANICI’nın onayına sunabilir. Bu durumda KULLANICI; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com Hizmetleri

3.1. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, KULLANICI’ları için tez, ödev, proje, çeviri gibi çeşitli konularda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

3.2. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, sadece uygun uzman olması durumunda gelen hizmet taleplerini yerine getirmektedir.

3.3. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından verilen hizmetler, yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından sunulan temel hizmetler olup, bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma şartlarının değiştirilmesi tamamen ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un yetkisi dahilindedir. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com İnternet Sitesi Kullanımına İlişkin Şartlar ve Yükümlülükler

4.1. KULLANICI’lar yalnızca hukuka uygun amaçlarla ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2. KULLANICI, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ULUDAĞTEZMERKEZİ.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.3. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi dahilinde, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.4. KULLANICI’lar, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’a ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, KULLANICI’lar tarafından ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’a iletilen veya ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.5. KULLANICI, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.6. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi dahilinde sunulan hizmetleri ve ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi dahilinde erişilen İÇERİK’leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.7. KULLANICI’lar, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından yapabilir. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICI’lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği KULLANICI’ya aittir.

4.8. KULLANICI’lar, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.9. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcısı”dır ve bu konuda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’ndan ilgili emredici mevzuat uyarınca “Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi” almıştır. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca “Yer Sağlayıcı”lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla KULLANICI’ların “ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.

4.10. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, 5651 Sayılı Yasa uyarınca “Yer Sağlayıcı” olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.

4.11. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi üzerinden KULLANICI’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Hizmet Sözleşmesi” hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.12. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde ULUDAĞTEZMERKEZİ.com veritabanından bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak ULUDAĞTEZMERKEZİ.com veritabanından yoğun şekilde bilgi çeken kişiler hakkında, T.C.K. Mad. 243 (1) çerçevesinde bilişim sistemine hukuka aykırı giriş yapmış olduğu varsayılarak ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.13. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un yazılı olarak izin verdiği kullanım şartları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.14. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi üzerinden yayınlanan her türlü bilgilerin, belgelerin, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com ARAYÜZÜ’nün, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.15. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü İÇERİK’in, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.16. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.17. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com veritabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesinin (sınırlı olmamak kaydıyla ULUDAĞTEZMERKEZİ.com veritabanı, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com ARAYÜZÜ, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’a ait ve/veya ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. KULLANICI’lar, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com hizmetlerini, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com bilgilerini ve ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İş bu “Site Kullanım Şartları” dahilinde ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İş bu “ULUDAĞTEZMERKEZİ.com İnternet Kullanım Şartları” dahilinde ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde ULUDAĞTEZMERKEZİ.com; ULUDAĞTEZMERKEZİ.com hizmetleri, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com bilgileri, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com telif haklarına tabi çalışmaları, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com ticari markaları, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com İnternet Sitesi Kullanım Şartlarında Değişiklikler

herhangi bir zamanda ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesinde ilan ederek değiştirebilir.
İş bu ULUDAĞTEZMERKEZİ.com İnternet Sitesi Kullanım Şartları’nın değişen hükümleri, ilan
edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İş bu ULUDAĞTEZMERKEZİ.com İnternet Sitesi
Kullanım Şartları, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, iş bu ULUDAĞTEZMERKEZİ.com
İnternet Sitesi Kullanım Şartları, gizlilik politikası ve Hizmet Sözleşmesi’nden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu vebunun gibi durumlar, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’un herhangi birtazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

“Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ULUDAĞTEZMERKEZİ.com’u gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, yangın, doğal afet, isyan, savaş, grev,iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötühava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İş bu ULUDAĞTEZMERKEZİ.com İnternet Sitesi Kullanım Şartları uygulanmasında,yorumlanmasında ve bu ULUDAĞTEZMERKEZİ.com İnternet Sitesi Kullanım Şartları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türkkanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İş buSözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İSTANBUL Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. Yürürlülük ve Kabul

İş bu ULUDAĞTEZMERKEZİ.com İnternet Sitesi Kullanım Şartları, ULUDAĞTEZMERKEZİ.com tarafından ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI’lar, iş bu Sözleşme hükümlerini ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ULUDAĞTEZMERKEZİ.com, dilediği zaman iş buSözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek ULUDAĞTEZMERKEZİ.com internet sitesi üzerindeyayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

10. İş bu Sözleşme bu madde ile birlikte 10 (on) maddeden ibarettir.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.