X
Menu

Tablo Listesi Oluşturma

Tablo Listesi Oluşturma

Tablo çizme

Daha karmaşık, örneğin farklı yükseklikte hücreler veya her satırda farklı sayıda sütun içeren bir tablo çizebilirsiniz.

  1. Tablo çizmek istediğiniz yere tıklayın.
  2. Ekle sekmesinde, Tablolar grubunda Tablo‘ya tıklayın.Word Ribbon Image
  3. Tablo Çiz’e tıklayın.İşaretçi, kalem şeklinde görünür.
  4. Tablonun dış sınırlarını belirlemek için dikdörtgen çizinÖRNEK TABLO LİSTESİ

Tablo 1. Çalışmaya Dahil Edilen Tezlerin Yıllarına ve Türlerine Göre Dağılımı
Tablo 2. Tezlerin Üniversitelerine Göre Dağılımı
Tablo 3. Tezlerin Enstitülerine Göre Dağılımı
Tablo 4. Tezlerin Yapıldığı Anabilim Dallarına Göre Dağılımı
Tablo 5. Tezlerin Yapıldığı Yıllara Göre Dağılımı
Tablo 6. Tezlerin Türlerine Göre Dağılımı
Tablo 7. Tezlerin Danışmanlara Göre Dağılımı
Tablo 8. Tezlerin Özet Kısımlarına Göre Dağılımı
Tablo 9. Tezlerin Kullanılan Araştırma Yöntemine Göre Dağılımı
Tablo 10. Tezlerin Öneminin Belirtilip Belirtilmemesine Göre Dağılımı
Tablo 11. Tezlerin Kullanılan Desenlerine Göre Dağılımı.
Tablo 12. Tezlerin Kullanılan Örneklem Seçim Yöntemlerine Göre Dağılımı
Tablo 13. Tezlerin Kullanılan Örneklem Büyüklüklerine Göre Dağılımı
Tablo 14. Tezlerin Hedef Kitlesine Göre Dağılımı
Tablo 15.Tezlerin Kullanılan Veri Analiz Tekniklerine Göre Dağılımı
Tablo 16. Tezlerin Kullanılan Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı
Tablo 17.Tezlerin Veri Toplama Araçlarının Geçerlik Çalışmalarına Göre Dağılımı
Tablo 18. Tezlerin Veri Toplama Araçlarının Güvenirlik Çalışmalarına Göre Dağılımı
Tablo 19. Tezlerin Kullanılan Güvenirlik Tekniklerine Göre Dağılımı
Tablo 20.Tezlerin Daha Önce Yapılan Yerli ve Yabancı Çalışmalara Yer Verilme Durumuna Göre Dağılımı
Tablo 21. Tezlerin Bulguların İlgili Çalışmalarla İlişkilendirme Durumlarına Göre Dağılımı
Tablo 22. Tezlerin Öneriler Bölümünün Olup Olmamasına Göre Dağılımı
Tablo 23. Tezlerin Kullanılan Yerli Kaynak Sayısına Göre Dağılımı
Tablo 24. Tezlerin Kullanılan Yabancı Kaynak Sayısına Göre Dağılımı
Tablo 25. Tezlerin İçeriğinde Kullanılan Dokümanların Ek Olarak Verilme Durumuna Göre Dağılımı

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.