X
Menu

Tez Analiz Ve Veri Toplama Nasıl Yapılır

Tez Analiz Ve Veri Toplama Nasıl Yapılır

Veri Toplama

Veri, belli bir anlam oluşturmak amacıyla toplanmış ancak işlenmemiş değerlerdir. Bilgilerin bizzat araştırmacı veya onun yönettiği kişilerce herhangi bir araçla toplanmasına birincil kaynaklardan bilgi ve veri toplama, araştırmada başka amaçlar için toplanmış bilgi ve verilerden yararlanmaya ise ikincil kaynaklardan bilgi ve veri toplama denir.

Fakat birincil kaynaklardan bilgi ve veri toplama ikincil kaynak araştırmasına göre oldukça maliyetli ve zaman alıcıdır. Dolayısıyla birincil kaynak araştırmasına geçmeden önce daha önce yapılmış araştırmaların incelenmesi gerektiği söylenebilir. Ancak ikincil kaynak araştırmasının yeterli olmadığı durumlarda birincil kaynaklara başvurulmalıdır. Araştırmacı ikincil kaynaktan elde ettiği veriyi doğruluk, tarafsızlık ve güvenilirlik açısından incelemesi önemlidir bunun için de farklı mevcut kaynaklarından yararlanarak aynı veriyi karşılaştırılmalıdır.5Tezdeki varsayımları sınamak için hangi veri toplama tekniklerinden yararlanılacağı açıklanmalıdır.

tez-yazan-yerler

Gözlem

Betimlenecek açıklanacak olgularla ilgili belli bir amaç doğrultusunda sistematik veri toplama aşamasıdır. Gözlem yaparken mümkün olduğunca önyargılardan ve sübjektif değerlerden kaçınmak gerekir. Aksi durumda objektif bulgulara ulaşmak mümkün olmayacak veya tesadüflere bağlı olacaktır. İyi bir gözlemci olguları oldukları gibi, hiçbir müdahalede bulunmadan gözlemler. Gözlemlemenin ahlaki olup olmadığını belirleyen sorular şunlardır.

  1. Gözlemlenen davranış başkalarının da gözlemleyebildiği genel bir alanda gerçekleş midir?
  2. Gözlem konusunun genellenebilirliğinden emin miyiz?
  3. Gözlem konusu hakkında uyuşma sağlanmış mıdır?

Görüşme

Özellikle sosyal bilimlerde veri ve bilgi toplamanın yollarından biri de kişisel karşılıklı görüşmeler yapmaktır. Anket çalışmasına göre daha esnek bir yöntemdir ama aynı zamanda zaman ve mekan koşullarından da etkilenebilmektedir. Ayrıca soruları soran kişinin bilgi, beceri ve deneyimi ile konuya hakimiyeti görüşmenin neticesini önemli oranda etkiler.

Anket Veri

toplamanın yollarından biri olan soru-cevap sistemine dayanan anket çalışmasıdır. Mümkün olabildiğince objektif ve yararlı bir anket çalışması yapılabilmesi için hem soruları hazırlayan araştırmacının konusunda çok iyi eğitim almış olması, anket yapacağı sosyal gurubun özelliklerini çok iyi tanıması, “doğru” soruları “doğru” bir tarzda sorması ve sonuçları mümkün olduğunca objektif değerlendirebilecek deneyim ve yeteneğe sahip olması gerekir.

İnternet Araştırması

Günümüzde dijital dünyanın ya da parmak ucu toplumunun bilgiye ulaşması ve onu kullanabilmesi oldukça hızlıdır. Bu bilgi kaynaklarından biri de internet araştırmasıdır. Modern iletişim tekniklerini kullanarak araştırma veri toplama yöntemlerinden üçünü de bu gün internet üzerinden yapabilmeniz mümkündür. Ayrıca çoğu kurumun ve kütüphanelerin internete açıldığı bir ortamda araştırma yapanlar için bu durum fevkalade bir avantajdır.

Deney

Pozitif bilimler için başvurulabilecek bir veri toplama yöntemidir. Biz sosyal bilimler alanında araştırma yapmakta olduğumuzdan bu yöntemi kullanmamız söz konusu olamaz.56 3.1.8. Okuma ve Not Alma Okuma ve not alma çalışmaları belirlediğimiz hipotez ve geçici çalışma planımız doğrultusunda yürütülür. Okuma sırasında tez konusu ile ilgili önemli görülen kısımlar not alınır. İncelenen kaynaktan not alırken şu hususlara dikkat etmek gerekir.

  1. Hemen not alınmaya başlanılmamalı kaynak iyice incelenmelidir.
  2. Araştırmacıda aynı konuda birden fazla kaynak varsa en uygun olanını daha ayrıntılı incelemek için seçmelidir.
  3. Konu hakkında araştırmacının temel bilgisi zayıfsa önce genel kaynakları daha sonra ileri düzeydeki kaynakları incelemelidir.
  4. Her şey not edilmeye çalışılmamalı işe yarar bilgiler not alınmalıdır.
  5. Amaca uygunluk, kaynağa uygunluk ve gerçeğe uygunluk ilkelerine uygun olması sağlanmalıdır. Okuma göz gezdirme veya ayrıntılı biçimde olur. Ayrıntılı olana göz gezdirerek okumadan sonra geçilir. Göz gezdirme ile bazı anahtar kelimeler başlıklar şekiller v.s. saptanır.

Ayrıca okuma eleştirisel biçimde yürütülmeli kaynağın güvenilirliği ve yazarın tarafsızlığı daima göz önünde bulundurulmalıdır.

Metnin Yazılması

Araştırmanın her aşamasında yazılması gereken tez metni açık ve anlaşılır olmalıdır. Süslü ifadeler yerine kısa ve öz cümleler kullanılmalıdır. Gereksiz kelimelerden kaçınılmalıdır. Ayrıca, araştırmanın bütün basamaklarının ve bulgularının tam bir açıklıkla sunulması, şüpheye yer bırakmayacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.60 Bütün fikirler ana konu etrafında birleşmeli aralarda kopukluklar olmamalıdır.

 

Devamı İçin Tıklayınız…

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.