X
Menu

Tez Hazırlama Süreci Nasıl Olmalıdır ?

Tez Hazırlama Süreci Nasıl Olmalıdır ?

TEZ HAZIRLAMA SÜRECİ

Tez hazırlama süreci, araştırmanın sağlıklı bir şekilde sonlandırılabilmesi ve iyi bir tez çalışması elde edebilmesi için her aşamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Araştırma Aşamaları

Araştırma; çözümüne ihtiyaç duyulan spesifik bir problemin sistematik ve organize bir şekilde araştırma gayreti olarak tanımlanabilir. Tez; açıklayıcı bilgiler veren ön kısım, tezin ana gövdesini oluşturan metin kısmı, kaynakça ve tezi tamamlayan diğer unsurların yer aldığı son kısım olmak üzere üç kısımdan oluşur. Bir araştırmanın boyutu ne olursa olsun (bir tebliğ, makale, yüksek lisans veya doktora tezi ), okuyucunun araştırmanın yapılış gerekçeleri, yapılış biçimi, bulguları, bulguların başka çalışmalarla bağlantıları ve ne anlama geldikleri konusunda aydınlatılması gerekir.

Bu bilgiler genellikle özet halinde araştırmanın amaç, önem kapsamı da dair olmak üzere “Giriş” kısmında verilirler. Araştırmalar hangi amaç ve hangi alanda yapılırsa yapılsın bütün araştırmalar belirli bir plan dâhilinde olması gerekir. Araştırmanın planlanması, araştırmanın baştan sona kadar olan faaliyetlerin aşamalı olarak birbirini izleyen bir süreci ifade eder. Dolayısıyla araştırma süreci, yapılan araştırmanın başından sonucuna kadar olan faaliyetlerin aşama aşama planlamasını ifade eder. Bir konuyu sistematik olarak inceleyen çalışmalar bilimsel araştırmalardır.

Bu ifadede yer alan sistematik ifadesi, araştırmanın belirli bir düzen, tertip ve yöntem izlenerek yapılması durumunu ifade etmektedir. O halde bilimsel bir araştırma aynı zamanda sistematik bir çalışmadır.

Uludağ Tez Merkezi Bilimsel Araştırma Süreci

uludag-tez-merkezi

Araştırma sürecindeki belli başlı bazı aşamalar şöyle belirtilebilir.

  1. Konuyu Seçme.
  2. Konuyu Sınırlandırma.
  3. Tez Cümlesi Oluşturma.
  4. Araştırmanın Metodunu Belirleme.
  5. Geçici Plan Hazırlama.
  6. Geçici Kaynakça Oluşturma.
  7. Veri Toplama.
  8. Okuma ve Not Alma.
  9. Metnin Yazılması

Tez Nedir ?
Tez Hazırlama Süreci Nasıl Olmalıdır?
Tez Analizi ve Veri Toplama Nasıl Yapılır ?
Tez Yazarken Dikkat edilmesi Gerekenler Nelerdir ?
İntihal Nedir? Tespiti Nasıl Yapılır?
Literatür Taraması Nasıl Yapılır?
Tez Konusu Nasıl Seçilir?
Tez Savunması Nasıl Yapılır?
Tez Özeti Örnekleri
Tez Önsöz ve Teşşekür Örnekleri

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.