X
Menu

TEZ HAZIRLAMA, TEZ TESLİM ve MEZUNİYET SÜRECİ

TEZ HAZIRLAMA, TEZ TESLİM ve  MEZUNİYET SÜRECİ

Savunma Öncesi
Öğrencinin danışmanı ile Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından doldurulacak olan Tez Savunması Talebi ve Jüri Önerisi Formu hazırlanır.
Savunma tarihi, formun enstitüye teslim tarihinden itibaren en erken 35 gün veya sonrası verilmelidir
1 nüsha olarak tezini spiralli olarak çoğaltılarak enstitüye imzalanmış Tez Savunması Talebi ve Jüri Önerisi Formu ile birlikte enstitüye teslim edilir.

Öğrenci 4 tanesini jüri üyelerine ve 1 tanesini Enstitü’ye teslim etmek üzere toplam 4 nüsha olarak tezini spiralli olarak çoğaltır.
Tezlerden üç tanesini ve tez danışmanı tarafından imzalanmış tez intihal durum raporunu (1) Tez Teslim Tutanağını imzalatmak suretiyle jüri üyelerine savunma tarihinden en az 15 gün önce teslim eder.
Öğrenci Tez Savunması Talebi ve Jüri Önerisi Formunu, Tez Teslim Tutanağını, ve 1 adet tezini enstitüye teslim eder.
Savunma Sırasında

Öğrenci sınava girmeden önce Tez Savunma Sınav Tutanak Formunu hazırlar.
Öğrenci formu savunmaya başlamadan önce jüriye teslim eder.
Jüri üyeleri mavi tükenmez kalemle formu doldurmalıdır.
Form savunma sonrasında Danışman Öğretim Üyesi tarafından Enstitü’ye teslim edilir.
Savunma Sonrası

Öğrenci savunma tarihinden itibaren 1 ay içerisinde aşağıda sıralanan 3 belgeyi öğrenci işlerine teslim etmelidir. Bu üç belge tamamladığı takdirde tez Enstitü Yönetim Kurulu gündemine alınır ve öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun olur.
(1) Tez intihal durum raporu üniversitelerin kütüphane veritabanlarında mevcut ithenticate programı kullanılarak hazırlanabilir.

Mezuniyet Evrakları:

Öğrenci kimliği (Kayıp ise ilan ile belgelendirilmesi zorunludur).
Tez Örneği (3 Adet) (Ana Bilim Dalı başkanlığı onayından sonra tezlerin çoğaltılması)
Tez onay sayfasının da içerisinde bulunduğu tezin tam metnini içeren 1 adet PDF ve 1 adet WORD dosyası (sıkıştırılmamış ve şifresiz); ekler ise sadece WinRar programı ile sıkıştırılacak.
Dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılacaktır:
Örnek: Tam metin için referansno.pdf,
Ekler için referansno.rar
“Tez Veri Girişi ve Yayımlama izin Formu”, (http://tez.yok.gov.tr/) adresinden eksiksiz doldurulup, A4 boyutunda 2 adet yazdırılarak imzalanıp ayrı iki şeffaf dosya içerisinde teslim edilecektir.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.