X
Menu

TEZ ÖZET ÖRNEĞİ

TEZ ÖZET ÖRNEĞİ

Tez Özet Örnekleri

Türkçe Kısa Özet Örneği

Enstitüsü : Sosyal Bilimler
Anabilim Dalı : Sosyoloji
Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr.
Tez Tarihi : Mayıs 2016

KISA ÖZET
MASTER ADAYLARI İÇİN TEZ YAZIM KILAVUZU
AD SOYAD

Bu rehber XXX Üniversitesi yüksek lisans adaylarının kurallara uygun tezler hazırlamasını sağlama gayesini gütmektedir. “Tez nedir?” sorusunu cevaplamak üzere dahil edilen ve tezin ne olduğunu, diğer yazılardan ve bilim çalışmalarından nasıl ayrıldığını eşeleyen giriş kısmını takiben üç bölümden oluşmaktadır. Onu müteakip “tezin kısımları” adlı bölüm bir tezin hangi bölümleri bünyesinde barındırması gerektiğini veya barındırabileceğini belirtmektedir ve birer birer her biri hakkındaki bilgileri açıklamaktadır. İkinci kısım sunum şekline, başka bir ifadeyle tezin biçimine dairdir. Bu bölüm tez yazımı hakkındaki genel biçimlendirme kurallarının yanı sıra enstitünün tezin fiziki tasarımına ilişkin tercihlerini göstermektedir. Kılavuz, adaylara tezin, yazımı ertesindeki süreçte nasıl ve nereye teslim edileceği, savunmanın ne olduğu, savunmanın kabulü sonrasında yapılması gerekenler ve benzeri hususlarda yardımcı olmak arzusundaki tezin teslimine ilişkin bölüm ile son bulmaktadır.
Bütün bir çalışma başarılı bir tez yazımını mümkün kılan genel kuralları ortaya sermek uğrundadır. Elbette aslî önem taşıyan amil tezin bizzat kendisidir ve en çok dikkati hak eden de düzgün bir organizasyon ve fikirlerin yerli yerince takdimidir.

Anahtar Kelimeler
Master adayı, Bilim çalışması, Savunma, Tez, Biçim, Sunum, Teslim

ingilizce Kısa Özet Örneği

University : XXX University
Institute : Institute of Social Sciences
Department : Sociology
Supervisor : Assist. Prof.
Degree Awarded and Date : May 2016

ABSTRACT
THESES GUIDE FOR M. A. CANDIDATES
NAME SURNAME

This guide is aiming at securing an appropriate preparation of theses for the M. A. candidates at the XXX University. It consists of three parts after the introduction that is included to answer the question “what is a thesis?” and explores what a thesis is all about, how it differs from other writings or other scientific works. The first part following it that is named “parts of the thesis” identifies what parts should or may a thesis comprise and one by one it explains the nature, content and organization of each of them. The second part is about the form of presentation, in other words, format of the thesis. This part shows the preferences of the institute for the physical designation of the thesis in addition to the general formatting rules about the thesis writing. The guide is finalized by the part on the defense and submission of the thesis, which wants to help the candidates for the process after writing the thesis, how to submit it, where to submit it, what is a defense, what follows the acceptance of the defense and the like.
All the work is to depict the general rules enabling successful thesis writing. Of course the factor that is of primary significance is the text itself and what deserves the most attention is the proper organization and presentation of the ideas.

Key words: M. A. candidate, Scientific work, Defense, Thesis Format, Presentation, Submission

Tez Nedir ?
Tez Hazırlama Süreci Nasıl Olmalıdır?
Tez Analizi ve Veri Toplama Nasıl Yapılır ?
Tez Yazarken Dikkat edilmesi Gerekenler Nelerdir ?
İntihal Nedir? Tespiti Nasıl Yapılır?
Literatür Taraması Nasıl Yapılır?
Tez Konusu Nasıl Seçilir?
Tez Savunması Nasıl Yapılır?
Tez Özeti Örnekleri
Tez Önsöz ve Teşşekür Örnekleri

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.