X
Menu

Tez Ve Araştırma Hizmetleri

Tez Ve Araştırma Hizmetleri

Kişisel Hizmetler

Üniversitelerin tüm fakültelerinde kişisel bazda istatistiksel araştırmaların metodoloji ve örnekleme tasarımları, alan uygulama çalışması, veri derleme, veri analizi, raporlama ve yayın hazırlama çalışmaları, Sağlık çalışanlarının kişisel bazda yaptıkları biyoistatistiksel araştırmaların tasarımı, veri analizi, istatistiksel analizler, raporlama ve yayın hazırlama çalışamaları, Yüksek lisans, doktora ve tez çalışmalarının istatistiksel analizleri, Yüksek lisans, doktora ve tez çalışmalarına yönelik çapraz tablo hazırlanması ve grafiklerin hazırlanması, Tez yazımı, düzenlemesi ve basımı, Tez istatistikleri, veri analizleri, Mikro ve makro boyutlu analizler, Ekonometrik analizler.

b. Kurumsal Hizmetler

Sağlık Kuruluşlarına Yönelik Hizmetler
Devlet ve Özel hastanelere istatistik alanında her türlü danışmanlık hizmetleri,
Hasta memnuniyeti araştırmaları ve memnuniyet endeks hesabı çalışmaları, dönemlere göre memnuniyet endeks değişimleri:
Yatan Hasta Memnuniyeti ve memnuniyet endeksi,
Ayakta Hasta Memnuniyeti ve memnuniyet endeksi,
Personel Memnuniyeti ve memnuniyet endeksi,
Hasta Profili Araştırmaları ve hasta profiline göre memnuniyet endeksleri,
Sağlık/İlaç Araştırmaları.
Vakıf ve Sendikalara Yönelik Hizmetler

Vakıflar ve sendikalarca yürütülen çalışmalara (eğitim, araştırma) istatistik alanında her tür danışmanlık hizmetleri

c. Diğer Sektörlere Yönelik Hizmetler

Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları ve Memnuniyet Endeks Hesapları,
Çalışan Memnuniyeti Araştırmaları ve Memnuniyet Endeks Hesapları,
Müşteri Profili Araştırmaları,
Kamuoyu Araştırmaları,
Toplumsal Araştırmalar,
Siyaset ve Seçim Araştırmaları,
Din ve inanç araştırmaları,
Pazar araştırmaları,
Dış politika araştırmaları,
Sağlık araştırmaları,
Tarım araştırmaları,
Turizm araştırmaları,
İşgücü ve işsizlik araştırmaları,
Yaşam koşulları araştırmaları,
Gelir ve harcama araştırmaları,
Zaman kullanımı araştırmaları,
Medya Araştırmaları,
Projeksiyon çalışmaları.
Hizmet Sürecimiz

Çalışmanın; amaçlarının, hedef kitlesinin ve tahmin edilecek parametrelerin tespiti,
Çalışma kitlesinin, alt kitlesinin, örneklenen kitlenin tespiti ve tanımlanması,
Çalışmanın tam sayımla mı , örnekleme yöntemi ile mi yapılacağının belirlenmesi,
Çalışma sonrasında verilecek olan yayınlarda parametrelerin tahmin boyutlarının net olarak ortaya konulması,
Örnekleme yöntemi kullanılarak, çalışma gerçekleştirilecek ise örnekleme çerçevesinin belirlenmesi ve güvenirliğinin test edilmesi; örnekleme tasarımı için maliyet, zaman ve personel gibi ölçütler dikkate alınarak maliyet veya varyans kısıtları altında örnek hacminin belirlenmesi ve örneklerin (yerleşim yeri, tabaka, hücre vb) dağıtılması çalışması,
Veri derlemede kullanılacak olan soru kağıtlarının taslak olarak hazırlanması, pre-test ve pilot uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
Soru kağıtlarına nihai şekillerinin verilmesi,
Çalışma ile ilgili alan uygulamasında kullanılacak olan her türlü materyalin hazırlanması,
Veri giriş programları ve mekanik edit-kod talimatlarının hazırlanması,
10. Alan organizasyonu ve alan uygulamasında görev alacak personelin eğitimleri,

11. Alan uygulaması ve veri derleme çalışmaları,

12. Veri giriş ve mikro, makro boyutlu analiz çalışmaları,

13. Betimsel veya tahmin boyutlu istatistiklerin üretilmesi,

14. Kalite kontrol çalışmaları ve raporlama,

15. Raporlama ve yayın hazırlama.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.