X
Menu

Tez Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tez Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İyi Bir Tezde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Seçeceğimiz konunun özgün olması, aynen başkası tarafından yapılmamış olması, konu bilindik bile olsa, daha önce incelenmemiş ve bir başka açıdan konuyu inceliyor olması gerekmektedir.
 2. Seçeceğimiz konuda özellikle yeterli kaynak bulunabilir olmalıdır.
 3. Mutlaka iyi yazılmış ve kabul edilmiş tezleri örnek almak gerekir.
 4. Hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri inceleyerek, tezimizde orada kullanılan dile benzer bir dil kullanmaya özen göstermeliyiz.
 5. Önce tezimizin planını yapmalıyız. Geçici bir içindekiler dizelgesi oluşturup yazılı bir araştırma önerisi hazırlamalıyız.
 6. Okuduğunuz makalelerin ve kitapların tezimizle ilgili bölümlerinden ya doğrudan alıntıları (sayfa numaralarıyla birlikte) ya da özet alıntıları mutlaka not ederek sürekli yazmalıyız.
 7. Tezimizde hangi soruyu yanıtlayacağınızı, ya da hangi sorunu çözmeye çalışacağımızı net bir biçimde ortaya koymamız gerekir.
 8. Mutlaka “Yazım Kılavuzu” kullanmalıyız.
 9. Tezimiz için alan yazın taramasında kütüphaneleri kullanmalıyız.
 10. Tezimizi yazarken etik dışı davranışlardan özenle kaçınmalıyız.
 11. Her araştırmanın bir tezi olmalıdır. Tez araştırılmak üzere belirlenen soruna verilen bir ön yanıt veya ona karşı önerilen bir ilk çözüm niteliğindedir.
 12. İyi bir tez okuyucuda merak uyandırmalı ve ilgilenenler tarafından söz konusu çalışmayı okumak için vakit ayırmaya değer bulunmalıdır. O nedenle de tez cümlesi olabildiğince sağlam ve ilgi çekici nitelikte olmalıdır. Yalnızca bilinen şeyleri tekrar eden, sıradan zayıf ve ilgi uyandırmayan tez cümlelerinden kaçınmak gerekir.
 13. Yazımızda gereksiz cümlelere ya da farklı cümlelerle kurulmuş aynı paragraflara yer vermekten kaçınmalıyız.
 14. Seçilen araştırmada konu adı kısa ve öz olmalıdır. Bilim dünyasına bir yenilik getirmek, yeni yorumlamalarda bulunmak ön planda tutulmalıdır

 Bir Tezde Yapılmaması Gereken Hatalar

 1. Araştırma odak noktasının tam olarak belirtilmemesi.
 2. Yapılan çalışmanın öneminin tam olarak belirtilmemesi.
 3. Araştırma sorularına çözüm bulabilmek adına seçilen yöntemin neden seçilmiş olduğunun açıkça belirtilmemesi veya savunulmaması.
 4. Araştırmanın literatürdeki diğer araştırmalarla ilişkilerinin ve farkının belirtilmemiş olması.
 5. Bölümlerde yeterince detay ve açıklamanın verilmemiş olması.
 6. Araştırmanın alana katkılarının belirtilmemesi.
 7. Uygulayıcılar ve araştırmacılara yönelik uygulama ve önerilerin geliştirilmemiş olması.
 8. Son okumaların yapılmamış, hataların düzeltilmemiş olması (eksik kelime, eksik atıf, anlam kaybı olan cümle, başlık düzeninde, tablo ve şekillerde hatalar vb.)
 9. Ayrıca bir tezin 200 sayfalık bir kitap olması gerektiği gerçeği yansıtmamaktadır. Gördüğümüz birçok 200 sayfalık tez sadece 50 sayfalık iyi bir bilimsel çalışmadan fazlasını içermez diğer 150 sayfa ise bir takım ayrıntıların şişirilerek anlatılmasından ibarettir

Tez Nedir ?
Tez Hazırlama Süreci Nasıl Olmalıdır?
Tez Analizi ve Veri Toplama Nasıl Yapılır ?
Tez Yazarken Dikkat edilmesi Gerekenler Nelerdir ?
İntihal Nedir? Tespiti Nasıl Yapılır?
Literatür Taraması Nasıl Yapılır?
Tez Konusu Nasıl Seçilir?
Tez Savunması Nasıl Yapılır?
Tez Özeti Örnekleri
Tez Önsöz ve Teşşekür Örnekleri

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.