X
Menu

tez yazdırma fiyatları

tez yazdırma fiyatlarıİstatistik alanında sahip olunan kuramsal ve uygulamalı deneyimlerle geniş alanda hizmet verilmektedir. Özellikle ekonomik, soysal, demografik, kültürel ve sosyo-ekonomik alanlarda her türlü araştırma tasarımı, metodoloji hazırlanması, örnekleme tasarımı, soru kağıdı tasarımı, el kitabı hazırlama, alan organizasyonu, mikro ve makro boyutlu veri analizi, raporlama, veri kalite kontrolü, kalite kontrol çalışmaları gibi alanlarda her tür destek, danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Özellikle; hanehalkı bütçe anketleri, gelir ve yaşam koşulları, yoksulluk, zaman kullanımı, işgücü gibi anket çalışmalarının yanı sıra, genel nüfus ve konut sayımları, genel tarım sayımları gibi alanlarda sahip olunan tecrübe ile de genel sayımlar konusunda ulusal ve uluslararası projelerde de danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

İstatistik disiplinlerarası bir bilim dalıdır. Her alanda ve konuda yapılması mümkün olan araştırma sonuçlarının; doğru, güvenilir, yansız, zamanlı ve tutarlı olması için istatistik biliminin gerektirdiği koşullara azami özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bunun bilincinde olan kuruluşumuz bu konuda azami özeni göstererek, istatistik etiğine uygun çalışma ilkeleri ile faaliyetlerini sürdürme ilkesine sahiptir. İstatistik bilimi ile geçmiş, günümüz ve geleceğe yönelik bilgilerin elde edilmesi için gerekli olan yöntemlerin uygulanabilmesinde gereken deneyime sahip olunması da önemlidir. Bu çerçevede özellikle sosyal ve toplumsal konularda araştırmaların yapılması, istatistik alanında uzman birikim ve deneyimine sahip olunmasını gerektirir. Kuruluşumuz bu konuda bir araştırmanın tüm süreçleri dahil olmak üzere her aşamasına teknik düzeyde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Çalışma prensibimiz; kaliteden ödün vermeden, istatistik literatürüne uygun, tarafsız, yansız, güvenilir, göstergeli, zamanlı istatistikleri istenilen talep, amaç ve hedefler doğrultusunda üretmek ve tüm süreçlerde gereken teknikleri kullanmaktır. Kuruluşumuz kişilere, kurumlara ve konulara özel, özgün metodolojiler ve çözümler üreterek, istatistik bilimi ve disiplenlerarası enstrümanları harmonize ederek, hizmet sağlamaktadır.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.