X
Menu

Tezsiz Yüksek Lisans Projesi

Tezsiz Yüksek Lisans Projesi

Eğitim yönetimi ve denetimi bilim dalı içindeki tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programlarının kuram ve uygulama bağının kurulması anlamında bir köprü niteliği taşıdığı söylenebilir. Zira bu programların bir ucunda bilimsel bilgi üreten öğretim üyeleri varken diğer ucunda eğitim sisteminin yani uygulama alanının içinden gelen eğitim yöneticisi, maarif müfettişi ve öğretmenler
bulunmaktadır.
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9. maddesine göre tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel
olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
Amaçları dikkate alındığında tezsiz yüksek lisans programının uygulamaya daha çok önem verdiği sonucuna ulaşılabilir. “Tezsiz yüksek lisans” kavramı 1997’de eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması sürecinde ortaya çıkmış bir kavramdır. Bu süreçte eğitim fakültelerinin eğitim yönetimi ve denetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim programları ve öğretim gibi bölümlerinin lisans programları kapatılmış, bu alanlardaki eğitim lisansüstüne kaydırılmıştır . Yeni yapılanmayla uygulanmaya başlayan tezsiz yüksek  lisans programları okul müdürü yetiştirme konusunda geleneksel yüksek lisans programlarına göre bir adım daha ileridedir  Tezsiz yüksek lisans programında yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve ders içeriklerinin amacı ile tutarlı olup olmadığının değerlendirilmesi, eğitim yönetiminde kuram uygulama bağının kurulması ile eğitim yöneticilerinin ve maarif müfettişlerinin yetiştirilmesi bakımından önemli görünmektedir

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.