X
Menu

Varsayımlar ve Sınırlılıklar

Varsayımlar  ve Sınırlılıklar

 Varsayımlar

Araştırmada, bazı konuların ayrıca kanıtlanmasına ihtiyaç duyulmadan doğru olarak kabul edilmesi gerekebilir. Buna, “denenmeyen yargı”, ya da “varsayım” (sayıltı) denir. Araştırma sonuçlarının geçerli olması, araştırıcının tespit ettiği bu yargıların doğruluğuna bağlıdır. Varsayımlar; değerlere, probleme, kuramlara ilişkin olanlar; kontrol değişkenlerine ilişkin olanlar; araştırma yöntem ve süreçlerine ilişkin olanlar şeklinde üç çeşittir. Herhangi bir şeyin “varsayılabilmesi” için; doğruluğundan büyük ölçüde emin olunması, doğruluğunu denemek için harcanacak bilimsel çabanın maliyetinin fazla olması, konuyu denemenin olanaksız olması, araştırma sonucunu ve verilerin yorumunu büyük ölçüde etkilemesi gerekir.

Sınırlılıklar

Araştırmacının yapmayı isteyip yapamadığı, çeşitli nedenlerle vazgeçmek zorunda kaldığı şeyler “sınırlılık” olarak kabul edilir. Var olan sınırlılıkların belirlendiği araştırmanın bulguları, tarif edilen bu sınırlılıklar içinde geçerlidir. Yorumlar yapılırken bu durum dikkate alınmalıdır.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.