X
Menu

Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması

Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması

Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması

Araştırma planlanırken, ne tür verilerin toplanacağı, bunların nasıl işleneceği, elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağı ve değerlendirileceği ana hatlarıyla tespit edilir. Toplanan verilerin araştırmanın problemine kuramsal ya da pratik açıdan çözüm önerileri sunacak şekilde işlenmesi, çözümlenmesi ve yorumlanması, araştırmanın özgünlüğünü belirler. Verilerin işlenmesi mekanik bir süreçtir, çözümlemenin amacına uygun olarak şekillenir. Araştırmada önemli olan çözümleme sürecidir.

Araştırmanın amacı doğrultusunda verilerin temel öğelerini ve karakterlerini belirleme işlemine “Veri Çözümlemesi” adı verilir. Bu veriler gruplandırılarak ve karşılaştırılarak, hangi bütünün parçaları olduğunun bulunması amaçlanır. Çözümlemede ilk adım sınıflandırmadır. Toplanan ham veri, araştırmaya en uygun biçimde sınıflandırılır, böylece araştırmacı, incelediği her şeyin hangi kümenin üyesi olduğunu görür. Toplanan bilgilerin başkaları tarafından anlaşılması ve aynı yöntemlerle elde edilmiş başka bilgilerle karşılaştırılabilmesi zorunluluğu, belirli kurallara göre sunulmasını gerektirmiş, bu nedenle çeşitli istatistik teknikleri geliştirilmiştir.

“Verileri Yorumlama”, çözümlenmiş verilere araştırmanın amaçları doğrultusunda anlam kazandırma işlemidir. Uygun bir yorumla sunulmayan veriler, araştırma probleminin çözümü için herhangi bir öneride bulunmayacağı gibi, dağınık, ilişkisiz ve havada kalmış bilgiler halinde gö15rülür. Araştırmacı verileri yorumlarken, daha önceden ortaya koyduğu yorum ölçütlerinden yararlanır.

Araştırma Modeli Oluşturma Nasıl Yapılır? Araştırma Süreç ve Teknikleri Nelerdir?
Araştırma Yöntemi Nasıl Olmalıdır? Araştırmanın Amacı ve Hipotezi Nedir?
Evren ve Örneklem Oluşturma Nasıl Yapılır? Kaynak Taraması Nasıl Yapılır?
Problemin Önemi Nedir? Varsayımlar ve Sınırlılıklar Nasıl Olmalıdır?
Verilerin İşlenmesi, Çözümü, Yorumlanması Nasıl Yapılır? Verilerin Toplanması Nasıl Olmalıdır?
Bilim İnsanı (Bilimci) Nasıl Tanımlanır ? Bilimin Amacı ve Kapsamı Nedir?
Bilimsel Araştırma Yapma İlkeleri Nelerdir? Bilimsel Araştırmada Etik Nedir?
Bilimsel Araştırmanın Amacı Nedir? Bilimsel Araştırmanın Türleri Nelerdir?
Tez Nedir ? Tez Hazırlama Süreci Nasıl Olmalıdır?
Tez Analizi ve Veri Toplama Nasıl Yapılır ? Tez Yazarken Dikkat edilmesi Gerekenler Nelerdir ?
İntihal Nedir? Tespiti Nasıl Yapılır? Literatür Taraması Nasıl Yapılır?
Tez Konusu Nasıl Seçilir? Tez Savunması Nasıl Yapılır?
Tez Özeti Örnekleri Tez Önsöz ve Teşşekür Örnekleri
www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.