X
Menu

YAŞAM BOYU ÖĞRENME

YAŞAM BOYU ÖĞRENME

ghandi-quote-lent-2015

İçinde yaşadığımız çağda teknolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda meydana gelen hızlı değişim ve dönüşümler nedeniyle bireylerin eğitim ihtiyaçları da artmıştır. Önemli değişimlerin gerçekleştiği dünyamızda, insanları yaşama hazırlama görevini yürüten eğitim sistemlerinin değişime uğramayıp aynı kalmaları ve bu şekliyle üslendikleri vazifeleri yerine getirebilmeleri mümkün değildir. İnsanların, değişkenlik gösteren piyasa şartlarında rekabet edebilmeleri ve ekonomik durumlarını  mevcut haliyle koruyabilmeleri için “istihdam edilebilme” niteliklerini edinmeye ve bu nitelikleri koruyarak geliştirmeye ve yenilemeye ihtiyaçları vardır. İnsanların hayatları süresince devam eden bu değişkenlik, gelişim ve gün geçtikçe daha da önem kazanan gereksinimleri “ yaşam boyu öğrenme” yaklaşımının ortaya çıkmasına ve yaygınlaşmasına neden olmuştur. Öyle ki ilkokul mezunu bir bireyden akademik kariyer yapmış bireylere kadar hemen herkes, çeşitli öğrenme yaşantılarına dahil olmaya ve yaşam boyu devam eden bir öğrenme sürecinin içinde yer almaya başlamıştır.
Çağımızda yaşam boyu öğrenme, uygulanmakta olan eğitim politikalarını yönlendiren çağdaş bir olgu olarak önümüze çıkmaktadır. Bu olgunun enine boyuna incelenebilmesi için ilk etapta kavramsal olarak tanımlanması ve kavramdan ne anlaşıldığı ve neler atfedildiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Yaşam boyu öğrenmenin tanımı ve terminolojisi değişik sistemler içinde ve sosyal, psikolojik ve ekonomik etkilerle değişmelere uğramıştır. Bu değişimler temelinde yaşam boyu öğrenme olgusunun genel çerçevesi çizilebilmektedir. Genellikle yaşam boyu eğitim/öğrenme uygulamaları şeklinde ifade edilen eğitim yaşantılarının hemen hemen tümünün yetişkin eğitimi faaliyetleri olmasının sebebi de yetişkin eğitimi ve yaşam boyu eğitim/öğrenme kavramlarını birbirinden ayıracak çizgilerin belirsiz olmasından kaynaklanmaktadır. Halbuki yaşam boyu eğitim/öğrenme tartışmaları konusunda gelinen noktada görülmektedir ki ifade edilen kavram, eğitim sistemlerinin bütün aşamalarında yeniden bir yapılanmayı içine alan, “beşikten mezara kadar” şeklinde özetlenebilecek daha geniş bir içeriğe sahiptir.

www.uludagtezmerkezi.com Bir UTM akademik danismanlik hizmetidir.